August 06, 2020

Borealis uppvisar positivt resultat för andra kvartalet trots covid-19 och låga oljepriser

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2020 på 64 MEUR, jämfört med 328 MEUR för samma kvartal 2019.

  • Lägre vinst Q2 jämfört med 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige
  • Relativt stabila försäljningsvolymer för polyolefiner
  • Pågående resiliensprogram bidrar till att bibehålla en stabil ekonomisk position trots osäkra globala marknadsutsikter
  • Högre nettoresultat förväntas för andra halvåret 2020
Nyckeltal Q2 2020 Q2 2019 Jan–jun 2020 Jan–jun 2019
Försäljning, netto MEUR 1529 2137 3492 4280
Total försäljning* MEUR 1890 2583 4199 5127
Nettoresultat MEUR 64 328 215 528
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld netto MEUR (279) 279 (395) (149)
Skuldsättningsgrad % 31 % 22 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2020 på 64 MEUR, jämfört med 328 MEUR för samma kvartal 2019. Den minskade vinsten jämfört med andra kvartalet 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige. Försäljningsvolymen inom polyolefinverksamheten förblev relativt stabil, även under pandemin, och bidraget från gödningsmedelsverksamheten var i nivå med samma period 2019. Borouge noterade dock större försäljningsvolymer på årsbasis, men svagare polyolefinpriser i Asien påverkade vinsten negativt.

Framtidsutsikter

”Den europeiska polyolefinindustrin har påverkats av covid-19 och de fallande oljepriserna sedan slutet av första kvartalet 2020. Krisen har dock visat hur viktiga våra produkter är för ett hållbart liv under en pandemi. Vissa segment i vår varierade portfölj av användningsområden fungerar bra –hälsovårdsprodukter, förpackningsmaterial samt gödningsmedel - men vår verksamhet för delar till fordonsindustrin har inte undgått de utmaningar som drabbat många aktörer inom den här branschen,” kommenterar Alfred Stern, Borealis VD. ”Det resiliensprogram vi lanserade, med fokus på sänkta kostnader och investeringar, bidrar till att upprätthålla positiva resultat och starkt kassaflöde även under covid-19-krisen. För andra hälften av året förväntar vi oss att nettoresultatet ska öka igen, jämfört med första halvåret 2020. Borealis befinner sig i en bra position för att framgångsrikt ta sig igenom denna utmanande period och förbli en stark partner till våra kunder och för värdekedjan.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager, External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Företaget har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och har för närvarande cirka 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. 2019 var omsättningen 8,1 miljarder euro och nettovinsten 872 miljoner euro. Mubadala äger, genom sitt holdingbolag, 64 % av företaget, där återstående 36 % ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis tillhandahåller tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och med Baystar™, ett joint venture med Total i Texas i USA. www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local