Back to News

Borealis uppvisar positivt resultat för andra kvartalet trots covid-19 och låga oljepriser

Photo: Alfred Stern CEO Borealis

© Borealis

  • Lägre vinst Q2 jämfört med 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige
  • Relativt stabila försäljningsvolymer för polyolefiner
  • Pågående resiliensprogram bidrar till att bibehålla en stabil ekonomisk position trots osäkra globala marknadsutsikter
  • Högre nettoresultat förväntas för andra halvåret 2020
Nyckeltal Q2 2020 Q2 2019 Jan–jun 2020 Jan–jun 2019
Försäljning, netto MEUR 1529 2137 3492 4280
Total försäljning* MEUR 1890 2583 4199 5127
Nettoresultat MEUR 64 328 215 528
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld netto MEUR (279) 279 (395) (149)
Skuldsättningsgrad % 31 % 22 %

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för andra kvartalet 2020 på 64 MEUR, jämfört med 328 MEUR för samma kvartal 2019. Den minskade vinsten jämfört med andra kvartalet 2019 beror främst på negativ lagervärdesutveckling till följd av fallande oljepriser, minskade fördelar med användning av lätta råvaror jämfört med nafta samt det oplanerade avbrottet vid ångkrackern i Sverige. Försäljningsvolymen inom polyolefinverksamheten förblev relativt stabil, även under pandemin, och bidraget från gödningsmedelsverksamheten var i nivå med samma period 2019. Borouge noterade dock större försäljningsvolymer på årsbasis, men svagare polyolefinpriser i Asien påverkade vinsten negativt.

Framtidsutsikter

”Den europeiska polyolefinindustrin har påverkats av covid-19 och de fallande oljepriserna sedan slutet av första kvartalet 2020. Krisen har dock visat hur viktiga våra produkter är för ett hållbart liv under en pandemi. Vissa segment i vår varierade portfölj av användningsområden fungerar bra –hälsovårdsprodukter, förpackningsmaterial samt gödningsmedel - men vår verksamhet för delar till fordonsindustrin har inte undgått de utmaningar som drabbat många aktörer inom den här branschen,” kommenterar Alfred Stern, Borealis VD. ”Det resiliensprogram vi lanserade, med fokus på sänkta kostnader och investeringar, bidrar till att upprätthålla positiva resultat och starkt kassaflöde även under covid-19-krisen. För andra hälften av året förväntar vi oss att nettoresultatet ska öka igen, jämfört med första halvåret 2020. Borealis befinner sig i en bra position för att framgångsrikt ta sig igenom denna utmanande period och förbli en stark partner till våra kunder och för värdekedjan.”

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager, External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Photo: Alfred Stern CEO Borealis

© Borealis

Downloads
Photo: Alfred Stern CEO Borealis © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more