November 02, 2023

Borealis utökar sin kapacitet för mekaniskt återvunnen plast genom förvärvet av Rialti S.p.A.


  • Borealis slutför avtal om förvärv av Rialti S.p.A., ett italiensk företag inom polypropenproduktion och återvinning
  • Förvärvet kommer att stärka Borealis portfölj av PP-produkter baserade på mekaniskt återvunnet material med 50 000 ton per år, vilket gör det möjligt för företaget att möta kundernas efterfrågan på ett bredare utbud av hållbara och högkvalitativa lösningar
  • Förvärvet är också ett steg inom Borealis EverMinds™-åtagande, om att öka takten för att skapa en cirkulär ekonomi.

Den 30 juni 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande, meddelade Borealis att man hade tecknat ett avtal om att förvärva Rialti S.p.A., ett företag inom polypropenproduktion och återvinning med bas i Varese-området i Italien. Idag tillkännager parterna att transaktionen har slutförts framgångsrikt.

Rialti är en av de europeiska marknadsledarna som specialiserat sig på produktion av hållbara polypropenprodukter (PP) med fokus på mekaniskt återvunnen PP-råvara från postindustriellt avfall och konsumentavfall. Rialti har sin bas i Varese-området i Italien och har över trettio års erfarenhet inom området. Företagets årliga kapacitet på 50 000 ton PP används inom formsprutning och extrudering med tillämpningar inom olika branscher som fordon, vitvaror och konstruktion.

Förvärvet ger Borealis ytterligare viktig expertis och kapacitet, utökar verksamheten inom PP-bearbetning och ökar i synnerhet volymen av PP-produkter som baseras på mekaniskt återvunnet material. Den ökade kapaciteten stärker Borealis specialportföljer och cirkulära portföljer, vilket gör det möjligt för företaget att möta kundernas efterfrågan på ett allt bredare utbud av hållbara och högkvalitativa lösningar. Genom att addera Rialtis expertis inom produkter av mekaniskt återvunnen PP till Borealis kunnande och ledarskap inom innovation, bidrar vi till att sluta kretsloppet och skapa en mer cirkulär ekonomi. Förvärvet är också ett bevis på Borealis EverMinds™-åtagande för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, samt ett steg mot att nå företagets ambitiösa mål.

”Mekanisk återvinning spelar en nyckelroll i vår integrerade modell för cirkularitet, som är en av hörnstenarna i vår transformation för en framtid på väg mot nettonoll. Förvärvet av Rialti innebär en viktig ökning av vår kapacitet för återvunna PP-produkter och markerar ytterligare ett viktigt steg på vår väg mot att skapa lösningar för ett hållbart liv, säger Lucrèce Foufopoulos, Borealis Executive Vice President Polyolefins, Circularity and Innovation & Technology.

"Borealis ligger i framkant när det gäller vår branschs uppdrag att främja plastens cirkularitet. I och med slutförandet av detta förvärv är jag glad över att se Rialtis kapacitet och expertis bidra till denna strävan. Jag är övertygad om att Borealis och Rialti nu ser fram emot en gemensam framtid av tillväxt och innovation, vilket i slutändan gör det möjligt för dem att erbjuda sina kunder ett ännu bredare utbud av avancerade PP-lösningar, säger Massimo Dal Toso, VD för Rialti.

SLUT

Om Borealis
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara
polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).

Genom att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare, innovation och teknologi, och vår kompetens. Nu ökar vi takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för polyolefiner, samtidigt som vi växer geografiskt för att tillgodose våra kunders behov världen över. Vår affärsverksamhet stärks av två viktiga joint ventures: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA).

www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com