Back to News

Ensimmäinen naftalaivaus Borealis Porvoon uuteen 80 000 m3 luolaan

Borealis Porvoon naftaluolan louhintatyöt käynnissä C Borealis

  • 25 miljoonan euron investointi lisää Porvoon tuotantotoimintojen riippumattomuutta ja joustavuutta
  • Naftaa voidaan toimittaa sekä laivoilla että junavaunuilla
  • Luolaan voidaan varastoida myös uusiutuviin lähteisiin perustuvaa naftaa uusiutuvien polyolefiinien valmistamista varten

Borealis Porvoon tuotantopaikkakunnan uusi naftaluola on otettu turvallisesti käyttöön lokakuussa 2020. Borealiksen investointi tilavuudeltaan 80 000 m3 luolan rakentamiseen oli noin 25 miljoonaa euroa. Naftaluolan valmistuttua Borealis voi hankkia ja varastoida naftaa Porvoon tuotantotoimintojen käyttöön globaaleilta markkinoilta joustavammin, kustannustehokkaammin ja turvallisemmin. Luolaan voidaan varastoida myös uusiutuviin lähteisiin perustuvaa naftaa, minkä ansiosta Borealiksen asiakkaat voivat tulevaisuudessa ostaa sertifioitua uusiutuvaa polypropeenia (PP) ja polyeteeniä (PE), sekä myös uusiutuvia peruskemikaaleja, eteeniä, propeenia ja fenolia.

Uuden luolan rakennustyöt alkoivat vuonna 2019, ne ja saatiin turvallisesti valmiiksi etuajassa ja huomattavasti alle budjetin. 90 metriä maanpinnan alapuolella sijaitsevan luolan varastointitilavuus mahdollistaa syöttöaineiden hankkimisen useista eri lähteistä ja eri markkinoilta. Naftaa voidaan toimittaa suurivolyymisillä laivoilla (jopa 35 kilotonnia) mutta myös junavaunuilla.
Porvoon uuteen naftaluolaan voidaan varastoida myös uusiutuviin lähteisiin perustuvaa naftaa, josta voidaan valmistaa uusiutuvia PP- ja PE-tuotteita. Prosessi on International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) –auditointiyhtiön sertifioima.

“Investointi Euroopan-tuotantotoimintoihin, tässä tapauksessa Porvooseen, osoittaa selkeästi, että Borealis on sitoutunut parantamaan tuotantonsa turvallisuutta, kannattavuutta ja kestävyyttä”, sanoo Borealiksen hiilivety- ja energiajohtaja Thomas Van de Velde. “Uusi luola lisää Borealiksen mahdollisuuksia hankkia naftaa riippumattomasti ja joustavasti mahdollistaen samalla uusiutuvan syöttöaineen käytön.”

“Vuonna 2017 – eli suhteellisen vähän aikaa sitten – otimme onnistuneesti käyttöön nestekaasuluolan. Meillä on jälleen aihetta tyytyväisyyteen, sillä naftaluolaprojekti vietiin läpi aikataulussa, alle budjetin ja ilman turvallisuuspoikkeamia”, toteaa Porvoon petrokemiantuotantojen päällikkö Jari Koivumäki. “Tämä suurinvestointi lisää tuotantomme turvallisuutta ja luotettavuutta entisestään.”

Teollisuusbensiiniä eli naftaa käytetään petrokemian teollisuudessa olefiinien valmistuksessa höyrykrakkereilla. Borealis hankkii syöttöaineita, kuten naftaa, butaania, propaania ja etaania öljy- ja kaasuteollisuudelta, sekä myös uusiutuvia syöttöaineita markkinoilta, ja prosessoi ne eteeniksi ja propeeniksi olefiiniyksiköissään. Borealiksen joustava höyrykrakkeri Porvoossa valmistaa sekä eteeniä että propeenia.


Lisätietoja antavat:
Borealis Group Communications:
Virginia Mesicek, Senior Manager External Communications
p.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: Virginia.Mesicek@borealisgroup.com

Borealis Suomi:
Heli Poikonen, Regional Communications Specialist
p.: +358 9 3949 3004 (Porvoo, Suomi)
sähköposti: heli.poikonen@borealisgroup.com

Borealis Porvoon naftaluolan louhintatyöt käynnissä C Borealis

Downloads
Ensimmäinen naftalaivaus Borealis Porvoon uuteen 80 000 m3 luolaan Finnish
Borealis Porvoon naftaluolan louhintatyöt käynnissä C Borealis
Borealis Porvoon naftaluolan putkien asennuksia kuilussa C Borealis
Palvelutoimittajia työssään Borealis Porvoon naftaluolan putkikuilualueella C Borealis
Borealis Porvoon naftaluolaan liittyvien uusien putkilinjastojen rakentamiseen käytettiin 205 tonnia terästä ja 690 tonnia putkea C Borealis
Media Contact
Heli Poikonen
Regional Communications Specialist