May 02, 2022

Kemisk återvinning i Stenungsund - Samråd med myndigheter och allmänhet

Förstudien om en anläggning för Kemisk återvinning av plast, finansierat av Energimyndigheten och Borealis, går nu vidare. Vi har kommit till den del i projektet där vi bland annat utvärderar tillgänglig teknik, leverantörer och samarbetspartners, samt geografisk placering.

Samråd med kommunen, myndigheter och allmänheten har genomförts nu i april, för att samla in frågor och fakta för att kunna gå vidare och ansöka om miljötillstånd och medel för Final Study. Vi kommer innan vi går vidare också ha samråd med speciellt berörda industrier och företag i vår närhet.

Investeringsbeslut förväntas tas under 2023 och anläggningen skulle då kunna vara klar att tas i drift under första halvan av 2025.

Presentation från samråd i april.


  • More News & Stories On
  • Local