Back to News

Utsläpp i Borealis hamn Havden

Länsa i Havden

Den 13 februari skedde ett mindre utsläpp av en lättare petroleumfraktion från Borealis krackeranläggning i Borealis hamn Havden.

Länsar lades ut för att förhindra spridning av utsläppet. Utsläppet stoppades och senare på kvällen samma dag visade provtagning vid utsläppspunkten normala värden.

Det utreds nu hur läckaget kunde uppstå. Borealis har fortsatt dialog med berörda myndigheter.

Länsa i Havden

Downloads
Länsa i Havden