Back to News

Marcus Kierkegaard tillträder rollen som ny platschef på Borealis i Stenungsund 1 september 2022

Den 1 september 2022 tillträdde Marcus Kierkegaard rollen som ny Location Leader/platschef här på Borealis i Stenungsund. Marcus är också sedan maj 2021, chef på vår krackeranläggning.
Marcus Kierkegaard

Själv beskriver Marcus sig som en Borealis-produkt, då han redan efter sin ingenjörsexamen från Chalmers 2005, började arbeta på Borealis i Stenungsund. Efter flera ingenjörs- och ledarroller, bland annat som produktionschef på den nya LDPE-anläggningen LD5 2008-2011, erbjöds han rollen som HMS-chef 2015. Han blev då också en del av den lokala ledningsgruppen i Stenungsund.

När så möjligheten öppnade sig 2018 att arbeta internationellt, reste Marcus tillsammans med sin familj till Abu Dhabi för att arbeta som Operations Manager Polyolefins på Borouge, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) och Borealis joint venture i Ruwais.

2021 återvände Marcus till Sverige och fick då rollen som krackerchef här i Stenungsund.

-Just nu befinner vi oss vid en brytpunkt, vårt företag, och hela världen måste ställa om och hitta lösningar för en hållbar produktion som inte påverkar klimatet på ett negativt sätt. Borealis är redan en viktig nyckelspelare i omställningen till en hållbar framtid, genom våra produkter inom energi, mobilitet och hälsovård till exempel. Men nu står vi inför utmaningen att reducera CO2 från vår produktion, hushålla med vatten och energi och förhindra all form av läckage från vår anläggning. Jag ser fram emot att få vara med och tillsammans med alla medarbetare här i Stenungsund, ta Borealis in i framtiden. Vad vi gör spelar roll - tillsammans kan vi göra en enorm nytta.

Marcus Kierkegaard

Downloads
Marcus Kierkegaard

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more