Back to News

Miljörapport för Borealis i Stenungsund

Nu finns 2021-års miljörapport för Borealis i Stenungsund publicerad här på vår webbsida. Ta del av den här.