June 14, 2023

Ny vattenreningsanläggning tagen i drift på krackeranläggningen

Waste Water Treatment plant är en helt nybyggd vattenreningsanläggning för industridagvatten på Borealis krackeranläggning. Syftet med anläggningen är att rena vattnet från olja och andra eventuella föroreningar. Den nya anläggningen innebär också en bättre arbetsmiljö, samtidigt som den minimerar lukt och utsläpp till luft och till vatten.


Projektet startade i och med lagkrav i vårt miljötillstånd från 2014 och har föregåtts av fleråriga studier för att välja bästa teknologi för ändamålet. 2021 startade bygget av den nya anläggningen, en investering på 400 miljoner kronor, och nu i juni har anläggningen tagits i drift.

Resultatet är en modern och robust anläggning med bästa möjliga tillgängliga teknik gällande vattenrening (enligt BREF-standard).

Plats- och Krackerchef Marcus Kierkegaard är nöjd.

-Jag är mycket glad över att vi nu har den här moderna anläggningen i drift, som skapar en bättre miljö både innanför och utanför vår anläggning. Vi har stora utmaningar framför oss, när vi ställer om vår verksamhet. Men vi är mitt i omställningen till en hållbar produktion, de stora investeringar som gjorts, som vår nya vattenreningsanläggning och även vårt Ugnsprojekt SFRP, är del av detta arbete.

Är ni intresserad av att veta mer om projektet? Kontakta Maria Bildtmark, kommunikationsavdelningen Borealis Stenungsund.

Get In Touch

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local