Back to News

Ny vattenreningsanläggning tagen i drift på krackeranläggningen

Waste Water Treatment plant är en helt nybyggd vattenreningsanläggning för industridagvatten på Borealis krackeranläggning. Syftet med anläggningen är att rena vattnet från olja och andra eventuella föroreningar. Den nya anläggningen innebär också en bättre arbetsmiljö, samtidigt som den minimerar lukt och utsläpp till luft och till vatten.
Waste Water Treatment plant


Projektet startade i och med lagkrav i vårt miljötillstånd från 2014 och har föregåtts av fleråriga studier för att välja bästa teknologi för ändamålet. 2021 startade bygget av den nya anläggningen, en investering på 400 miljoner kronor, och nu i juni har anläggningen tagits i drift.

Resultatet är en modern och robust anläggning med bästa möjliga tillgängliga teknik gällande vattenrening (enligt BREF-standard).

Plats- och Krackerchef Marcus Kierkegaard är nöjd.

-Jag är mycket glad över att vi nu har den här moderna anläggningen i drift, som skapar en bättre miljö både innanför och utanför vår anläggning. Vi har stora utmaningar framför oss, när vi ställer om vår verksamhet. Men vi är mitt i omställningen till en hållbar produktion, de stora investeringar som gjorts, som vår nya vattenreningsanläggning och även vårt Ugnsprojekt SFRP, är del av detta arbete.

Är ni intresserad av att veta mer om projektet? Kontakta Maria Bildtmark, kommunikationsavdelningen Borealis Stenungsund.

Waste Water Treatment plant

Downloads
Waste Water Treatment plant
Media Contact
Maria Bildtmark
Regional Communications Expert

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more