Back to News

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Rådet för industriomställning Västra Götaland


Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Anders Fröberg, VD på Borealis Sverige AB, är en av de 12 personer som ingår i rådet. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna, samt agera för åtgärder och hinderröjning.

Läs hela pressmeddelandet här


Rådet för industriomställning Västra Götaland utgörs av följande personer:

• Anna Berggren, vice president sustainability, Perstorp Group

• Elvir Dzanic, VD, Göteborgs Hamn AB

• Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige AB

• Tomas Kåberger, professor, Chalmers

• Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

• Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

• Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef, Rabbalshede kraft

• Karin Sandell, chef HSSE, St1 Refinery AB

• Lisbeth Schultze, vik landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland

• Anna Sundell, group sustainability manager, Stena Metall AB

• Karin Svensson, chief sustainability officer, Volvo Group

• Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren

Rådet för industriomställning Västra Götaland

Downloads
Rådet för industriomställning Västra Götaland