Back to News

Pellettien nollahävikin sertifiointijärjestelmää pilotoitiin Borealiksen tuotantopaikkakunnilla

Photo: Borealis is first plastics producer to carry out third-party external audits for Operation Clean Sweep®, an international initiative aimed at preventing pellet loss.

© Borealis

  • Borealis on ensimmäinen muovintuottaja, joka on teettänyt kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia kansainvälisessä pellettihävikkiä ehkäisevässä Operation Clean Sweep® -ohjelmassa
  • Globaalin vastuullisuuden sertifiointiohjelma kokoaa yhteen koko muovin arvoketjun pellettien nollahävikin saavuttamiseksi
  • Pilottitarkastukset suoritettiin syyskuussa Borealiksen tuotantopaikkakunnilla Kallossa ja Antwerpenissä Belgiassa

Borealis kertoo testanneensa pellettihävikin ehkäisyä koskevia standardeja tekemällä pilottitarkastuksia kahdessa tuotantolaitoksessaan Belgiassa. Kyseessä ovat ensimmäiset polyolefiinien tuottajan tekemät tarkastukset Operation Clean Sweep® (OCS) -ohjelmassa, joka on maailmanlaajuinen hanke pellettihävikin ehkäisemiseksi. Toimialavetoisessa ohjelmassa laaditaan parhaillaan yhtenäistä ja tasapuolista sekä koko arvoketjun läpäisevää sertifiointijärjestelmää pellettien käsittelijöille. Borealiksen onnistuneet pilottitarkastukset ovat tärkeä askel OSC-sertifiointiohjelman viimeistelyssä. Suunnitelmana on ottaa ohjelma käyttöön koko Euroopassa vuonna 2022.

Pellettihävikin ehkäiseminen

Kun pellettihävikkiä ehkäistään pitämällä pelletit tuotantoketjussa, ne eivät päädy paikkoihin, joihin ne eivät kuulu ja joista niitä on vaikea kerätä pois, kuten jokiin ja valtameriin. Arvokkaat raaka-aineet, jotka on tarkoitus muuntaa hyödyllisiksi tuotteiksi, menevät itse asiassa hukkaan, kun muovipellettejä joutuu tahattomasti ympäristöön tuotannon, jatkojalostuksen, kuljetuksen, uusiokäytön tai hävittämisen aikana. Koska ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua pellettihävikkiä ja mikromuoviongelmaa, Borealis tekee jatkossakin tehostetusti töitä, jotta sen toiminnan yhteydessä ei syntyisi lainkaan pellettihävikkiä.

Borealis oli yksi ensimmäisistä eurooppalaisen OCS-ohjelman allekirjoittajista. Yleiseurooppalainen muovinvalmistajien järjestö PlasticsEurope käynnisti ohjelman vuonna 2015. OCS-ohjelman lähtökohtana on se, että pellettien hallinta voi onnistua vain, jos koko arvoketju alkutuottajista muovintyöstäjiin, jakelijoihin, logistiikkakumppaneihin ja kierrättäjiin osallistuu työhön.
Yleiseurooppalainen muovinvalmistajien järjestö PlasticsEurope ja johtava muovintyöstäjiä edustava toimialayhdistys EuPC (European Plastics Converters) allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä uuden sertifiointijärjestelmän kehittämiseksi kuluvan vuoden tammikuussa. Järjestelmässä OCS:n vaatimusten noudattaminen varmistetaan valtuutettujen kolmansien osapuolten suorittamilla tarkastuksilla. Borealis oli ensimmäinen sertifiointijärjestelmää pilotoiva muovintuottaja. Syyskuun pilottitarkastukset Borealiksen laitoksissa ovat seuraava askel kohti yhdenmukaistettua ja tasapuolista sertifiointijärjestelmää, joka kattaa kaikki arvoketjun jäsenet. Sertifiointiohjelman viimeistely on parhaillaan käynnissä, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa vuonna 2022.

Osana jatkuvaa sitoutumistaan OCS-ohjelmaan Borealis on toteuttanut toimipaikoissaan erilaisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään pellettihävikkiä ja tarvittaessa puututaan siihen esimerkiksi ottamalla käyttöön hallintatoimenpiteitä, kuten siivilöitä, pelletinerottimia ja kuorima-altaita. Itävallan Schwechatissa sijaitsevassa Borealisin tuotantolaitoksessa investoitiin hiljattain 6 miljoonaa euroa innovatiiviseen vedensuodatusjärjestelmään, joka pienentää pellettihävikin riskiä räätälöidyllä ratkaisulla. Se on vain yksi esimerkki Borealiksen ja yliopistojen tutkimuslaitosten tekemästä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää parhaita saatavilla olevia teknologioita pellettien hallinnassa.

Lisäksi Borealis laajentaa asiakkailleen ja jakelijoilleen suunnattuja, tietoisuutta pellettien nollahävikistä lisääviä toimiaan kattamaan myös muut arvoketjukumppanit, kuten kompaundoijat sekä konttien ja siilojen puhdistajat.

”Toimialamme ensisijaisena tavoitteena on estää muovien pääsy ympäristöön. Ongelman voi ratkaista vain siten, että muovien arvoketju tekee maailmanlaajuista yhteistyötä pellettien nollahävikin saavuttamiseksi”, sanoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Thomas Gangl. ”Uskomme, että Operation Clean Sweep® -hanke on yksi tehokkaimmista ja toimivimmista ratkaisuista tähän ongelmaan. Muovin tuottajana ja kierrättäjänä annamme ylpeinä panoksemme sertifiointiprosessiin ja siten osoitamme, kuinka syvästi olemme sitoutuneet tähän ohjelmaan.”

Loppu

Median yhteyshenkilö:

Virginia Wieser
Päällikkö, yritysviestintä, brändi ja maine
Puh.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
Sähköposti: Virginia.Wieser@borealisgroup.com

Photo: Borealis is first plastics producer to carry out third-party external audits for Operation Clean Sweep®, an international initiative aimed at preventing pellet loss.

© Borealis

Downloads
Photo: Borealis is first plastics producer to carry out third-party external audits for Operation Clean Sweep®, an international initiative aimed at preventing pellet loss. © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com