May 16, 2022

Podd om klimatomställning inom kemiindustrin

Anders Fröberg, vd för Borealis Sverige i Stenungsund, gästar podden Solcellskollen för att prata om klimatomställningen för kemiindustrin. I avsnittet berättar Anders Fröberg om kemiindustrins tvådelade klimatutmaning, att dels ersätta fossila bränslen som råvara och dels som energibärare i de industriella processerna. Där vägen fram för många andra industrier är mer eller mindre tydlig när det gäller att få ner utsläppen ser det annorlunda ut för kemiindustrin. Vätgas, elektrifiering, koldioxidinfångning och en ökad användning av biomassa eller syntetiskt framtagna elektrobränslen kan alla vara del av lösningen.

En central strategi att få ner utsläppen från plast är också ökad återvinning. I Europa är målsättningen att öka återvinning av plast från runt 15% till 55% till 2030. I podden får du höra mer om hur återvinning av plast går till i dagsläget och vilka processer och tekniker som ska göra att målen nås.

Länk till poddavsnittet via Spotify, Acast eller Apple Podcasts

  • More News & Stories On
  • Local