December 15, 2022

SPIRIT-ohjelman Forest CUMP-projektissa selvitetään talteenotetun hiilidioksidin hyödyntämistä muovien valmistuksessa

Borealis on mukana SPIRIT-ohjelman kautta tänä syksynä käynnistyneessä VTT:n koordinoimassa Forest CUMP-tutkimusprojektissa, jossa selvitetään metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöistä voidaan tulevaisuudessa sitoa hiiltä muovi- ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Tämä luo mahdollisuuksia uusien ilmastoystävällisten muovien ja muiden polymeerituotteiden kehittämiselle.

”Tämä on merkittävä kehitysprojekti tukemaan visiotamme, jossa teollisuuden hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi kestäviä muoviputkia, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi ajaksi”, toteaa uusiutuvia ja kierrätettyjä syöttöaineita Borealiksella tutkiva Antti Ilves.

Forest CUMP -projektissa pyritään kehittämään hiilidioksidin hyötykäyttöä varten prosessikonsepti, joka mahdollistaisi teknologian skaalaamisen teolliseen tuotantoon saakka. Välitavoitteena prosessin kaupallistamisessa on pieni testilaitos, joka rakennetaan valittuun teolliseen ympäristöön vuoden 2024 aikana.

Forest CUMP -projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa osana Business Finlandin kestävää kehitystä tukevaa Veturi-ekosysteemiä. Projektissa ovat mukana veturiyritykset Borealis, Neste ja ABB, sekä Metsä Spring Oy, Kemira, Vantaan Energia, Stora Enso, Kleener Power Solutions, Carbon ReUse Finland, Fortum ja Essity. VTT:n lisäksi tutkimuspartnerina on LUT-yliopisto.

Lisätiedot:

VTT:n tiedote.

SPIRIT-ohjelman verkkosivuilla julkaistu uutinen.

  • More News & Stories On
  • Local