Back to News

SPIRIT-ohjelman Forest CUMP-projektissa selvitetään talteenotetun hiilidioksidin hyödyntämistä muovien valmistuksessa

Forest CUMP -tutkimusprojektissa selvitetään hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa, esimerkiksi muoviputkien, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi aikaa.

c Borealis

Borealis on mukana SPIRIT-ohjelman kautta tänä syksynä käynnistyneessä VTT:n koordinoimassa Forest CUMP-tutkimusprojektissa, jossa selvitetään metsäteollisuuden ja jätteenpolttolaitosten hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöistä voidaan tulevaisuudessa sitoa hiiltä muovi- ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Tämä luo mahdollisuuksia uusien ilmastoystävällisten muovien ja muiden polymeerituotteiden kehittämiselle.

”Tämä on merkittävä kehitysprojekti tukemaan visiotamme, jossa teollisuuden hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi kestäviä muoviputkia, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi ajaksi”, toteaa uusiutuvia ja kierrätettyjä syöttöaineita Borealiksella tutkiva Antti Ilves.

Forest CUMP -projektissa pyritään kehittämään hiilidioksidin hyötykäyttöä varten prosessikonsepti, joka mahdollistaisi teknologian skaalaamisen teolliseen tuotantoon saakka. Välitavoitteena prosessin kaupallistamisessa on pieni testilaitos, joka rakennetaan valittuun teolliseen ympäristöön vuoden 2024 aikana.

Forest CUMP -projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa osana Business Finlandin kestävää kehitystä tukevaa Veturi-ekosysteemiä. Projektissa ovat mukana veturiyritykset Borealis, Neste ja ABB, sekä Metsä Spring Oy, Kemira, Vantaan Energia, Stora Enso, Kleener Power Solutions, Carbon ReUse Finland, Fortum ja Essity. VTT:n lisäksi tutkimuspartnerina on LUT-yliopisto.

Lisätiedot:

VTT:n tiedote.

SPIRIT-ohjelman verkkosivuilla julkaistu uutinen.

Forest CUMP -tutkimusprojektissa selvitetään hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa, esimerkiksi muoviputkien, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi aikaa.

c Borealis

Downloads
Forest CUMP -tutkimusprojektissa selvitetään hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä erilaisten muovien valmistuksessa, esimerkiksi muoviputkien, joihin hiili voidaan sitoa pitkäksi aikaa. c Borealis

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more