September 27, 2022

Tester med ny typ av förnybar råvara i krackern

Just nu pågår testkörning med bio-propan i krackern i Stenungsund. Det är en ny typ av bioråvara som nu testas. – Det känns både spännande och lovande att vi fortsätter genomföra de här testerna, säger Marcus Kierkegaard, platschef på Borealis i Stenungsund.

Det var i september 2021 som vegetabilisk bioråvara testkördes i Borealis kracker i Stenungsund för första gången. Den gången var det bio-diesel. Flera tester har genomförts med bra utfall, och nu testas alltså en ny typ av bioråvara, bio-propan och är precis som bio-dieseln som testats förut, gjord av återvunnet vegetabiliskt avfall.

Bio-propanet har samma egenskaper som det fossila propan som normalt krackas på Borealis, vilket gör det lämpligt som en råvara till Stenungsunds kracker. Cirka 1300 ton lossades i fredags, den 23 september, och krackas nu under veckan i våra ugnar.

Vi arbetar för att bli fossilfria – nya tester planeras under året

Vår vision är att vi de närmaste åren ska göra stora framsteg när det gäller att byta ut den fossila råvaran i våra processer. Exempelvis planerar vi även att testa en annan typ av fossilfri råvara, bio-nafta.

– Vi ser att det fungerar bra, och vi ser också att vår flexibla kracker kan hantera olika typer av förnybar råvara. När vi testar är det volymmässigt små steg vi tar, men vi vet att detta kommer att spela stor roll i vår omställning mot klimatneutralitet.

Målet med att använda förnybar råvara är att minska anläggningens klimatavtryck, i linje med vår strategi. Med tillverkning av biobaserad plast från förnyelsebara råvaror kan vi minska koldioxidavtrycket från våra produkter, då bioråvara bildar biogen CO2 när bränngasen från processen eldas. Biogent CO2 ingår i kolets kretslopp och ger ingen klimatpåverkan som den fossila.

  • More News & Stories On
  • Local