Back to News

Tioårigt kraftköpsavtal för vindkraft undertecknat av Borealis, Gasum och Stena Renewable

Borealis tecknar avtal om att köpa el från Kronoberget vindkraftpark för att driva produktionen i Stenungsund under de kommande tio åren. Kraftköpsavtalet (PPA), som är det största hittills för Borealis-koncernen, tar bolaget ytterligare ett steg närmare målet att 50 procent av dess totala elförbrukningen ska komma från förnybara källor. Resultatet blir minskade koldioxidutsläpp på 10 000 kiloton per år för Borealis i Stenungsund.
Foto © Stena Renewable Kronoberget

Borealis har tecknat ett långsiktigt kraftköpsavtal (PPA) med det finska energiföretaget Gasum om att köpa förnybar el från den landbaserade vindkraftpark i Kronoberget. Under de kommande tio åren kommer Borealis i Stenungsund köpa cirka 2 000 gigawattimmar (GWh), från vindkraftparken Kronoberget, som ägs och drivs av det svenska energibolaget Stena Renewable. Den nya vindkraftparken togs i drift i december 2019 och består av sexton vindkraftverk på 3,8 megawatt (MW), som genererar en total årlig produktion på cirka 200 GWh. Leveranserna av förnybar el till Borealis i Stenungsund började den 1 januari 2021.

Efter de långsiktiga avtal som Borealis ingick 2020 med Ilmatar Energy och Eneco är detta PPA det fjärde och största hittills. Det utgör ett stort steg framåt mot att uppnå bolagets strategiska energi- och klimatmål: 2030 har Borealis-koncernen som mål att hämta 50 % av energibehovet för dess affärsområden Polyolefins och Hydrocarbon & Energy från förnybara källor. Den förnybara el som genereras inom det nya avtalets ramverk minskar Borealis indirekta koldioxidutsläpp (definieras som Scope 2-utsläpp av Greenhouse Gas Protocol) i Stenungsund med cirka 10 000 kiloton per år.

Gasum är ett statligt finskt energiföretag som är verksamt inom naturgas, flytande naturgas (LNG), biogas, kraft och certifikat. Gasum är en ledande producent och leverantör av biogas och processor av biologiskt nedbrytbart avfall i Norden och erbjuder renare lösningar än traditionella energikällor som baseras på fossila bränslen. Genom att hjälpa kunderna med en lyckad övergång till ren energi skyndar på Gasum arbetet med att nå koldioxidneutralitet.

”Borealis är fast beslutna att nå de ambitiösa målen för vårt fokusområde Energy & Climate. Tack vare detta långsiktiga PPA med Gasum och Stena Renewable tar vi ännu ett påtagligt steg mot att hämta 50 % av energin som förbrukas i vår verksamhet från förnybara källor år 2030”, säger Martijn Van Koten, Borealis Executive Vice President Base Chemicals and Operations. ”Vi är glada över att ha undertecknat ännu ett PPA som gör att vi kan upprätthålla konkurrenskraften på marknaden och samtidigt skapa en koldioxidneutral framtid. Detta är vad vi menar med att nyutveckla för en mer hållbar livsstil.”

”Vindkraft spelar en avgörande roll i övergången till en framtid med renare energi. Vi är glada över att ha undertecknat detta långsiktiga PPA för leverans av ren energi från Stena Renewable till Borealis verksamhet i Stenungsund, säger Anders Malm, Gasum Senior Vice President, Portfolio Management and Trading. ”Detta samarbete stämmer perfekt med vårt övergripande mål att tillhandahålla de mest omfattande tjänster som finns på energimarknaden för att tillgodose växande energibehov och samtidigt minska den globala uppvärmningen.”

Stena Renewables mål är att påskynda övergången till en framtid med ren energi genom att utnyttja vindkraft. Företaget bygger och driver vindkraftparker och hanterar för närvarande 115 vindkraftverk i Sverige. Att använda vinden som energikälla bidrar till minskade koldioxidutsläpp och minskat beroende av fossila bränslen. I detta syfte har Stena Renewable som mål att tillföra 500 GW vindkraft per år till det nordiska energisystemet.

”Det har länge varit vårt mål att underteckna ett PPA av detta slag med en stor industriell aktör som Borealis. Vi är mycket glada över och imponerade av det långsiktiga åtagande som Borealis har gjort för att minska sitt koldioxidavtryck”, säger Peter Zachrisson, CEO för Stena Renewable. ”Detta avtal säkerställer att Borealis kommer har tillgång till ren och kostnadseffektiv energi för sin verksamhet i Stenungsund under en längre period.”


SLUT
Kontaktpersoner för media:

Borealis:

Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Gasum:

Anders Malm Senior Vice President Portfolio Management and Trading tel. +46 70 450 1627
e-post: anders.malm@gasum.com

Stena Renewable:

AB Peter Zachrisson
CEO
tel: +46 70 485 53 93
e-post: peter.zachrissson@stena.com


Foto © Stena Renewable Kronoberget

Downloads
Ppa Borealis Gasum Stena English
Foto © Stena Renewable Kronoberget Borealis ostaa Kronobergetin tuulipuiston kymmenen seuraavan vuoden sähköntuotannon Ruotsin Stenungsundin tuotantolaitokselleen
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com