May 16, 2013

Vinsten över förväntan, men lägre än föregående år, trots fortsatt svag marknad för polyolefiner och turnaround för Borouge

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, presenterar ett nettoresultat på 61 miljoner euro för första kvartalet 2013, jämfört med 140 miljoner euro samma kvartal 2012.

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 61 miljoner euro
  • Planerat underhållsstopp (s.k. turnaround) för Borouge 1-2 framgångsrikt genomfört
  • Förvärvet av DEXPlastomers slutfört
NyckeltalQ1 

2013

Q1 

2012

Q4 

2012

Helår

2012

NettoförsäljningMEUR1 9791 8821 8747 545
NettoresultatMEUR61140100480
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR(173)(186)(57)(403)
Skuldsättningsgrad%47%40%43%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, presenterar ett nettoresultat på 61 miljoner euro för första kvartalet 2012, jämfört med 140 miljoner euro för samma kvartal 2012. Det minskade nettoresultatet beror bland annat på lägre försäljningsvolymer och lönsamhet för dess joint venture Borouge på grund av ett planerat turnaround samt svaga marknadsförutsättningar för polyolefinverksamheten i Europa. Affärsområdet Base Chemicals, inklusive konstgödsel, fortsatte att prestera bra och uppvisade ett resultat som var bättre än samma kvartal förra året.

Nettoskulden steg med 173 miljoner euro, vilket främst beror på förvärvet av DEXPlastomers och en utdelning till Borealis aktieägare. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 47% vid utgången av första kvartalet.

Den halvkommersiella katalysatoranläggningen i Linz i Österrike

Starten av den nya halvkommersiella katalysatoranläggningen för polyolefiner framskrider väl och flera satser katalysator har framgångsrikt testats i företagets polymerlaboratorium och pilotanläggningar. Förberedelser pågår för att under andra kvartalet 2013 inleda kvalificerings-processen vid Borealis viktigaste kommersiella produktionsanläggningar. Den andra linjen vid katalysatoranläggningen, som kommer att vara inriktad på utveckling av nya katalysatorer, färdigställdes under första kvartalet 2013.

Turnaround och utbyggnad för Borouge

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, har på ett säkert sätt slutfört ett planerat turnaround vid Borouge 1- och Borouge 2-krackrarna och vid polyeten- och polypropenfabrikerna. Samtliga fabriker har framgångsrikt startats upp efter turnaround och produktionsvolymerna är tillbaka på normala nivåer.

Borouge har gått in i de avslutande förberedelserna inför uppstart av sin Borouge 3-utbyggnad, som i mitten av 2014 kommer att öka den årliga produktionskapaciteten för företagets integrerade polyolefinanläggningar från dagens två miljoner ton till 4,5 miljoner ton. Fler än 23.000 entreprenörer och underentreprenörer är fortfarande engagerade i byggarbetena i Ruwais. Under 2013 kommer nya Borouge Innovation Centre i Abu Dhabi att färdigställas. Det nya forskningscentret kommer att stödja Borouges värdeskapande strategi och bidra till att utveckla innovativa plastlösningar för att möta kundernas krav.

För att ytterligare förbereda företaget för expansionen har Borouge tillkännagett att de kommer att öppna fem nya försäljningskontor över hela Asien.

Förvärv inom gödningsmedel och plastomerer

I februari lade Borealis ett fast bud till det franska olje- och petrokemi-företaget Total om förvärv av samtliga utestående aktier i GPN SA, Frankrikes största tillverkare av kvävegödningsmedel. I samband med budget på GPN lade Borealis ett fast bud till Total avseende hela dess innehav på 56,86% i Rosier SA. Rosier är en tillverkare av mineral-gödningsmedel med två produktionsanläggningar i Moustier i Belgien och i Sas van Gent i Nederländerna.

I början av mars tillkännagav Borealis att man hade slutfört förvärvet av DEXPlastomers VOF i Geleen i Nederländerna från DSM Nederland BV och ExxonMobil Benelux Holdings BV. DEXPlastomers var ett 50/50 joint venture ägt av Royal DSM och ExxonMobil Chemical Company och har sedan dess bytt namn till Borealis Plastomers. Produkterna som tillverkas inom Borealis Plastomers är specialprodukter som kompletterar Borealis nuvarande innovativa plastlösningar. Förvärvet understryker Borealis engagemang för sin strategi Value Creation through Innovation och kommer att ge Borealis möjlighet att erbjuda befintliga och nya kunder ett bredare sortiment av lösningar. Det lyfter fram den stora möjligheten som finns för att ytterligare öka försäljningen genom nya kontaktvägar. Integreringen av den nya verksamheten i Borealisgruppen fortskrider väl.

Investeringarna stärker verksamheten i Europa

  • I januari tillkännagav Borealis investeringsprojekt i Stenungsund i Sverige och i Porvoo i Finland, på totalt över 45 miljoner euro. Genom att skapa högre energi- och produktionseffektivitet och ytterligare produktions-kapacitet genom förädling, kommer projekten att stärka Borealis regionala leveransförmåga för att leverera produkter med högre mervärde. Företaget anser att fortlöpande satsningar på högre kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet krävs för att behålla sin ledande ställning på marknaden.

De närmaste åren väntas fortfarande bli fyllda av utmaningar

  • Trots det största turnaroundet i Borouges historia och fortsatt svatg polyolefinmarknad i Europa, överträffade vinsten förväntningarna, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Vår Base Chemicals-verksamhet fortsatte att uppvisa goda resultat, vilket bekräftar vår strategi att expandera inom detta område. Vi kommer att ytterligare optimera vår verksamhet i Europa för att bli hållbart lönsamma och växa på dessa snabbt svängande marknader, samtidigt som vi fortsatt står fast vid vår långsiktiga vinnande strategi.

SLUT 

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Borealis har sitt huvudkontor i Wien i Österrike och bedriver verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 5.300 anställda över hela världen. Omsättningen uppgick till 7,5 miljarder euro 2012. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen och återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med de unika Borstar®- och Borlink™-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner, stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar. Utbyggnaden av Borougeanläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i drift i mitten av 2014 med en årlig kapacitet på 4,5 miljonder ton. Därefter kommer Borealis och Borouge att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten och propen till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier 2014.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år.

Borouge och Borealis har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidra till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

För mer information, besök gärna:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.dexplastomers.com
www.dsm.com
www.exxonmobil.com
www.waterfortheworld.net

Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.
För mer information om Borouge, ett joint venture mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company, besök www.borouge.com.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com