Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Vinsten över förväntan, men lägre än föregående år, trots fortsatt svag marknad för polyolefiner och turnaround för Borouge

  • Borealis presenterar ett nettoresultat på 61 miljoner euro
  • Planerat underhållsstopp (s.k. turnaround) för Borouge 1-2 framgångsrikt genomfört
  • Förvärvet av DEXPlastomers slutfört
NyckeltalQ1 

2013

Q1 

2012

Q4 

2012

Helår

2012

NettoförsäljningMEUR1 9791 8821 8747 545
NettoresultatMEUR61140100480
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR(173)(186)(57)(403)
Skuldsättningsgrad%47%40%43%

Borealis, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, presenterar ett nettoresultat på 61 miljoner euro för första kvartalet 2012, jämfört med 140 miljoner euro för samma kvartal 2012. Det minskade nettoresultatet beror bland annat på lägre försäljningsvolymer och lönsamhet för dess joint venture Borouge på grund av ett planerat turnaround samt svaga marknadsförutsättningar för polyolefinverksamheten i Europa. Affärsområdet Base Chemicals, inklusive konstgödsel, fortsatte att prestera bra och uppvisade ett resultat som var bättre än samma kvartal förra året.

Nettoskulden steg med 173 miljoner euro, vilket främst beror på förvärvet av DEXPlastomers och en utdelning till Borealis aktieägare. Borealis finansiella ställning förblir stark, med en skuldsättningsgrad på 47% vid utgången av första kvartalet.

Den halvkommersiella katalysatoranläggningen i Linz i Österrike

Starten av den nya halvkommersiella katalysatoranläggningen för polyolefiner framskrider väl och flera satser katalysator har framgångsrikt testats i företagets polymerlaboratorium och pilotanläggningar. Förberedelser pågår för att under andra kvartalet 2013 inleda kvalificerings-processen vid Borealis viktigaste kommersiella produktionsanläggningar. Den andra linjen vid katalysatoranläggningen, som kommer att vara inriktad på utveckling av nya katalysatorer, färdigställdes under första kvartalet 2013.

Turnaround och utbyggnad för Borouge

Borouge, Borealis joint venture i Abu Dhabi, har på ett säkert sätt slutfört ett planerat turnaround vid Borouge 1- och Borouge 2-krackrarna och vid polyeten- och polypropenfabrikerna. Samtliga fabriker har framgångsrikt startats upp efter turnaround och produktionsvolymerna är tillbaka på normala nivåer.

Borouge har gått in i de avslutande förberedelserna inför uppstart av sin Borouge 3-utbyggnad, som i mitten av 2014 kommer att öka den årliga produktionskapaciteten för företagets integrerade polyolefinanläggningar från dagens två miljoner ton till 4,5 miljoner ton. Fler än 23.000 entreprenörer och underentreprenörer är fortfarande engagerade i byggarbetena i Ruwais. Under 2013 kommer nya Borouge Innovation Centre i Abu Dhabi att färdigställas. Det nya forskningscentret kommer att stödja Borouges värdeskapande strategi och bidra till att utveckla innovativa plastlösningar för att möta kundernas krav.

För att ytterligare förbereda företaget för expansionen har Borouge tillkännagett att de kommer att öppna fem nya försäljningskontor över hela Asien.

Förvärv inom gödningsmedel och plastomerer

I februari lade Borealis ett fast bud till det franska olje- och petrokemi-företaget Total om förvärv av samtliga utestående aktier i GPN SA, Frankrikes största tillverkare av kvävegödningsmedel. I samband med budget på GPN lade Borealis ett fast bud till Total avseende hela dess innehav på 56,86% i Rosier SA. Rosier är en tillverkare av mineral-gödningsmedel med två produktionsanläggningar i Moustier i Belgien och i Sas van Gent i Nederländerna.

I början av mars tillkännagav Borealis att man hade slutfört förvärvet av DEXPlastomers VOF i Geleen i Nederländerna från DSM Nederland BV och ExxonMobil Benelux Holdings BV. DEXPlastomers var ett 50/50 joint venture ägt av Royal DSM och ExxonMobil Chemical Company och har sedan dess bytt namn till Borealis Plastomers. Produkterna som tillverkas inom Borealis Plastomers är specialprodukter som kompletterar Borealis nuvarande innovativa plastlösningar. Förvärvet understryker Borealis engagemang för sin strategi Value Creation through Innovation och kommer att ge Borealis möjlighet att erbjuda befintliga och nya kunder ett bredare sortiment av lösningar. Det lyfter fram den stora möjligheten som finns för att ytterligare öka försäljningen genom nya kontaktvägar. Integreringen av den nya verksamheten i Borealisgruppen fortskrider väl.

Investeringarna stärker verksamheten i Europa

  • I januari tillkännagav Borealis investeringsprojekt i Stenungsund i Sverige och i Porvoo i Finland, på totalt över 45 miljoner euro. Genom att skapa högre energi- och produktionseffektivitet och ytterligare produktions-kapacitet genom förädling, kommer projekten att stärka Borealis regionala leveransförmåga för att leverera produkter med högre mervärde. Företaget anser att fortlöpande satsningar på högre kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet krävs för att behålla sin ledande ställning på marknaden.

De närmaste åren väntas fortfarande bli fyllda av utmaningar

  • Trots det största turnaroundet i Borouges historia och fortsatt svatg polyolefinmarknad i Europa, överträffade vinsten förväntningarna, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Vår Base Chemicals-verksamhet fortsatte att uppvisa goda resultat, vilket bekräftar vår strategi att expandera inom detta område. Vi kommer att ytterligare optimera vår verksamhet i Europa för att bli hållbart lönsamma och växa på dessa snabbt svängande marknader, samtidigt som vi fortsatt står fast vid vår långsiktiga vinnande strategi.

SLUT 

För mer information kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Vinsten över förväntan, men lägre än föregående år, trots fortsatt svag marknad för polyolefiner och turnaround för Borouge English, Swedish

Latest News

Media Release – 19/02/2018

Vereinigte Staaten: Total, Borealis und NOVA Chemicals unterzeichnen endgültige Vereinbarungen zur Gründung eines Joint Ventures im Petrochemiebereich

Read more

Media Release – 19/02/2018

États-Unis : Total, Borealis et NOVA Chemicals signent les accords définitifs de création d’une joint-venture dans la pétrochimie

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis poursuit sa bonne performance financière avec un bénéfice net de 1 095 millions d’euros en 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis uppvisar ett fortsatt starkt finansiellt resultat, med en nettovinst på 1 095 miljoner euro för 2017

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis jatkoi vuonna 2017 vahvaa taloudellista suoritusta tekemällä 1 095 miljoonan euron tuloksen

Read more

Media Release – 12/02/2018

Borealis setzt 2017 starke Finanzperformance mit EUR 1.095 Millionen Nettogewinn fort

Read more

News – 25/01/2018

Sommarvikariat 2018

Read more

News – 21/12/2017

Nösnäsgymnasiet blir Branschskola inom Processteknik

Read more

Media Release – 18/12/2017

Borealis in Linz spendet EUR 6.000 an das Teddyhaus Linz

Read more