Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos on vahva koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta

Photo: Borealis CEO Alfred Stern

Photo: © Borealis

  • Ensimmäisen neljänneksen pienempi tulos vuoteen 2019 verrattuna johtuu pääasiassa heikoista Aasian markkinoista, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi Borougen tulokseen.
  • Borealiksen innovatiivisten polyolefiinituotteiden kysyntä on pysynyt vakaana useilla tuotesegmenteillä
  • Kestokykyä vahvistava resilienssiohjelma lanseerattiin, jotta yrityksen vakaa taloudellinen asema säilyisi myös globaalien markkinoiden epävarmoissa tulevaisuudennäkymissä
  • Koronaviruspandemian ja öljyn hinnan laskun kielteinen vaikutus taloudelliseen tulokseen on todennäköisesti suurempi seuraavilla neljänneksillä
TunnusluvutQ1 2020Q1 2019Q4 2019FY 2019
Liikevaihto milj. euroa 1 963 2 143 1 858 8 103
Kokonaisliikevaihto* milj. euroa 2 309 2 543 2 246 9 768
Tulos milj. euroa 151 200 138 872
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys) milj. euroa (116) (429) (212) (241)
Gearing % 26 % 28 % 24 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä oli 151 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 vastaavan ajanjakson tulos oli 200 miljoonaa euroa. Borougen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos heikkeni vuoden 2019 vastaavaan kauteen verrattuna, koska Aasian jo ennestään matalat polyolefiinihinnat kärsivät koronaviruspandemiasta ja öljyn hinnan laskusta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen heikenneen tuloksen taustalla olivat osittain myös Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden vuoden 2019 vastaavaa kautta pienemmät katteet. Samaan aikaan lannoiteliiketoiminnan tulos parani vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä kasvaneiden myyntimäärien ja matalamman kaasun hinnan ansiosta. Nettovelka kasvoi 116 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä suurelta osin Borealiksen osakkeenomistajille maksetun 300 miljoonan euron suuruisen vuoden 2019 viimeisen osinkoerän vuoksi. Liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana ja gearing oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 26 prosenttia.

Ennuste ja näkymät

”Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppupuolella koronaviruspandemia ja öljyn hinnan lasku alkoivat vaikuttaa Euroopan polyolefiinitoimialaan. Odotamme erityisesti vuoden toisen neljänneksen markkinatilanteen olevan haastava koronaviruspandemian ja ennätyksellisen alhaisen öljyn hinnan kielteisten vaikutusten vuoksi”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern. ”Samaan aikaan useilla tuotesegmenteillä kysyntä on säilynyt vakaana. Nykyinen kriisi osoittaa, kuinka tärkeitä tuotteemme ovat paitsi useille teollisuuden aloille, myös ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Tällä hetkellä toiminta kaikissa toimipaikoissamme ja varastoissamme jatkuu näiden tuotteiden toimitusten varmistamiseksi.

”Borealis on lanseerannut kestokykyä vahvistavan resilienssiohjelman, joka keskittyy kulujen ja investointien vähentämiseen ja perustuu aiemmin tehtyihin aloitteisiin. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että taloudellinen tilanne säilyy vahvana maailmantalouden keskipitkän aikavälin epävarmoista näkymistä huolimatta. Borealis pysyy vahvana kumppanina asiakkaillemme ja muille sidosryhmille näinä poikkeuksellisen haastavina aikoina.”

Photo: Borealis CEO Alfred Stern

Photo: © Borealis

Downloads
2020 05 06 Borealis Q1 2020 Tulostiedote Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos on vahva koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta Finnish
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

Media Release – 06/07/2020

Borealis kasvattaa merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä Suomen tuotantotoiminnoissa

Read more

News – 07/04/2020

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) -epidemian aikana, päivitys 7.4.2020

Read more

News – 02/04/2020

Borealis pyrkii turvaamaan terveydenhuollon ja elintarvikepakkausalan toimitusketjut

Read more

News – 23/03/2020

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) epidemian aikana

Read more

Media Release – 10/03/2020

Borealis valmistaa sertifioitua uusiutuvaa polypropeenia Belgian laitoksillaan

Read more

Media Release – 27/02/2020

Borealikselta vahva tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

Read more

Media Release – 17/01/2020

Kilpilahden hukkalämpöhanke etenee – kattaisi toteutuessaan neljäsosan pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta

Read more

Media Release – 04/11/2019

Globaalin markkinaympäristön heikkeneminen söi Borealiksen kolmannen neljänneksen tulosta, Euroopan liiketoiminnan vahva vire jatkui

Read more

Media Release – 16/10/2019

Borealis ja Neste aloittavat strategisen yhteistyön muovien kierto- ja biotalouden vauhdittamiseksi

Read more