Download list
Locations / Sites
Contacts
Login
Back to News

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos on vahva koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta

Photo: Borealis CEO Alfred Stern

Photo: © Borealis

  • Ensimmäisen neljänneksen pienempi tulos vuoteen 2019 verrattuna johtuu pääasiassa heikoista Aasian markkinoista, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi Borougen tulokseen.
  • Borealiksen innovatiivisten polyolefiinituotteiden kysyntä on pysynyt vakaana useilla tuotesegmenteillä
  • Kestokykyä vahvistava resilienssiohjelma lanseerattiin, jotta yrityksen vakaa taloudellinen asema säilyisi myös globaalien markkinoiden epävarmoissa tulevaisuudennäkymissä
  • Koronaviruspandemian ja öljyn hinnan laskun kielteinen vaikutus taloudelliseen tulokseen on todennäköisesti suurempi seuraavilla neljänneksillä
TunnusluvutQ1 2020Q1 2019Q4 2019FY 2019
Liikevaihto milj. euroa 1 963 2 143 1 858 8 103
Kokonaisliikevaihto* milj. euroa 2 309 2 543 2 246 9 768
Tulos milj. euroa 151 200 138 872
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys) milj. euroa (116) (429) (212) (241)
Gearing % 26 % 28 % 24 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealiksen tulos vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä oli 151 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 vastaavan ajanjakson tulos oli 200 miljoonaa euroa. Borougen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos heikkeni vuoden 2019 vastaavaan kauteen verrattuna, koska Aasian jo ennestään matalat polyolefiinihinnat kärsivät koronaviruspandemiasta ja öljyn hinnan laskusta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen heikenneen tuloksen taustalla olivat osittain myös Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden vuoden 2019 vastaavaa kautta pienemmät katteet. Samaan aikaan lannoiteliiketoiminnan tulos parani vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä kasvaneiden myyntimäärien ja matalamman kaasun hinnan ansiosta. Nettovelka kasvoi 116 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä suurelta osin Borealiksen osakkeenomistajille maksetun 300 miljoonan euron suuruisen vuoden 2019 viimeisen osinkoerän vuoksi. Liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana ja gearing oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 26 prosenttia.

Ennuste ja näkymät

”Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppupuolella koronaviruspandemia ja öljyn hinnan lasku alkoivat vaikuttaa Euroopan polyolefiinitoimialaan. Odotamme erityisesti vuoden toisen neljänneksen markkinatilanteen olevan haastava koronaviruspandemian ja ennätyksellisen alhaisen öljyn hinnan kielteisten vaikutusten vuoksi”, toteaa Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern. ”Samaan aikaan useilla tuotesegmenteillä kysyntä on säilynyt vakaana. Nykyinen kriisi osoittaa, kuinka tärkeitä tuotteemme ovat paitsi useille teollisuuden aloille, myös ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Tällä hetkellä toiminta kaikissa toimipaikoissamme ja varastoissamme jatkuu näiden tuotteiden toimitusten varmistamiseksi.

”Borealis on lanseerannut kestokykyä vahvistavan resilienssiohjelman, joka keskittyy kulujen ja investointien vähentämiseen ja perustuu aiemmin tehtyihin aloitteisiin. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että taloudellinen tilanne säilyy vahvana maailmantalouden keskipitkän aikavälin epävarmoista näkymistä huolimatta. Borealis pysyy vahvana kumppanina asiakkaillemme ja muille sidosryhmille näinä poikkeuksellisen haastavina aikoina.”

Photo: Borealis CEO Alfred Stern

Photo: © Borealis

Downloads
2020 05 06 Borealis Q1 2020 Tulostiedote Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulos on vahva koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta Finnish
Media Contact
Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications

Latest News

Media Release – 18/06/2019

Kilpilahden hukkalämpö voisi kattaa noin neljänneksen pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta

Read more

Media Release – 29/05/2019

Ämpäristöteko laittaa kovamuovin kiertämään

Read more

Media Release – 06/05/2019

Borealiksella vahva alku vuoteen 2019

Read more

News – 20/03/2019

Borealis arvioi Helsingin hallinto-oikeuden 19.3.2019 antamia päätöksiä

Read more

Media Release – 22/02/2019

Borealiksen taloustilanne vahva vuonna 2018 – tulos 906 miljoonaa euroa

Read more

Media Release – 06/12/2018

Borealis lisää polypropeenituotannon kapasiteettia Euroopassa vahvistaakseen sitoutumistaan eurooppalaiseen asiakaskuntaan

Read more

Media Release – 31/10/2018

Borealiksen neljännes oli vahva, yhtiö keskittyy kasvuun ja vahvistaa entisestään sitoutumistaan muovin kierrätykseen

Read more

Media Release – 29/10/2018

Borealis allekirjoitti aiesopimuksen eteläkorealaisen kemianteollisuuden valmistajan DYM Solution Co:n osake-enemmistön ostamisesta

Read more

Media Release – 06/10/2018

Borealis rakentaa Belgiaan uuden, maailmanluokan propaanin dehydrauslaitoksen, jonka vuosittainen kapasiteetti on 750 000 tonnia

Read more