Back to News

Borealiksen taloustilanne vahva vuonna 2018 – tulos 906 miljoonaa euroa

Alfred Stern, Borealis CEO

© Borealis

  • Borealiksen tulos vuodelta 2018 oli vahva, 906 miljoonaa euroa. 
  • Hyvä tulos on pääosin integroitujen polyolefiinituotteiden vakaiden katteiden ja Borougen vahvana jatkuneen tuloksen ansiota.
  • Borealis vahvistaa sitoutumistaan asiakkaisiinsa ja jatkaa kestävän globaalin kasvun matkaansa.

Tunnusluvut 

Q4 2018 Q4 2017 FY 2018 FY 2017
Liikevaihto milj. euroa2,0911,8528,3377,564
Kokonaisliikevaihto* milj. euroa2,5512,1759,9379,069
Tulos milj. euroa942479061,095
Korollisen nettovelan
vähennys/(lisäys)
 milj. euroa
151335(515)(140)
Gearing%20 %12 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta

Borealis on johtava innovatiivisten polyolefiini- ja peruskemikaaliratkaisujen toimittaja. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Borealiksen tulos oli 94 miljoonaa euroa, kun vastaavan neljänneksen tulos vuonna 2017 oli 247 miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen tulokseen vaikuttaa heikentynyt taloudellinen tilanne ja integroitujen polyolefiinien liiketoimintaympäristön heikentyminen. Siihen sisältyy lannoiteliiketoiminnan 92 miljoonan euron arvonalentumistappio. Yhtiön vuoden 2018 tulos oli 906 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 se oli 1 095 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat integroitujen polyolefiinien heikentyneet katteet ja Borougen parantunut tulos vuoteen 2017 verrattuna. Peruskemikaaliliiketoiminnan tulos laski vuoteen 2017 verrattuna lannoiteliiketoiminnan jatkuvan heikon tilanteen vuoksi.

Nettovelka väheni viimeisellä neljänneksellä 151 miljoonaa euroa. Koko vuonna 2018 nettovelka kasvoi 515 miljoonaa euroa suurelta osin kasvuhankkeiden korkean investointitason ja huoltoseisokkien sekä Borealiksen osakkeenomistajille vuonna 2017 maksetun 700 miljoonan euron osingon ja vuonna 2018 maksetun 300 miljoonan euron väliosingon vuoksi. Saatuaan marraskuussa S&P Global Ratingsilta luottoluokituksen BBB+ vakaine näkymineen Borealis laski ensimmäistä kertaa liikkeelle luokitellun yrityslainan, jonka arvo oli 300 miljoonaa euroa ja laina-aika seitsemän vuotta. Vakaan liiketaloudellisen tuloksen ja Borougen osinkojen ansiosta Borealiksen taloudellinen asema säilyi vahvana ja gearing oli vuoden 2018 lopussa 20 prosenttia.

Turvallisuus 

Vuonna 2018 Borealiksen tapaturmataajuus (TRI, Total Recordable Injuries) oli 1,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 1,1. Alle kahden TRI-taajuus on alalla maailman huippua. Vuonna 2018 tehdyt toimenpiteet prosessiturvallisuuden parantamiseksi ja tapaturmattoman työympäristön luomiseksi sekä henkilöstölle että urakoitsijoille tuottivat tuloksia heti vuoden 2018 jälkipuoliskolla, jolloin TRI-taajuus alkoi taas parantua. Borealiksella turvallisuus on aina etusijalla. Johtoryhmä jatkaa edelleen yhdessä henkilöstön ja urakoitsijoiden kanssa hankkeita, jotka edesauttavat nolla tapaturmaa -tavoitteen täyttymistä.

Borouge

Borouge aloitti viidennen polypropeenilaitoksen rakentamisen Ruwaisin Borouge 3 ‑tuotantolaitokseen. Tämä lisää Borougen polypropeenikapasiteettia yli 25 prosentilla 2,24 miljoonaan tonniin vuodessa ja avaa uusia mahdollisuuksia kiihdyttää paikallista taloutta. PP5-laitos lisää Borougen polymeerien kokonaistuotantoa 11 prosentilla 5 miljoonaan tonniin vuodessa. Laitoksella on tärkeä rooli vastattaessa asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin maailmanlaajuisesti. Tärkeitä tuoteryhmiä ovat erityisesti kuluttajapakkaukset mukaan lukien elintarvike- ja kalvopakkaukset, joiden on oltava kevyitä, kestäviä ja läpinäkyviä ja jotka voidaan käyttää, uudelleenkäyttää ja kierrättää. Borealiksen omaa Borstar®-teknologiaa käyttävä Borougen PP5-laitos on Ruwaisin kymmenes Borstar-laitos. 

Borealis vahvistaa sitoutumistaan asiakkaisiinsa ja jatkaa kestävän globaalin kasvun matkaansa

Vuonna Borealis vahvisti sitoutumistaan eurooppalaisten asiakkaidensa kasvun tukemiseen tekemällä kesäkuussa 2018 päätökseen saadun perussuunnitteluvaiheen jälkeen lopullisen investointipäätöksen uuden maailmanluokan propaanin dehydrauslaitoksen rakentamisesta Kallon tuotantopaikkakunnalle Antwerpenin lähelle. Aikataulun mukaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla tuotantonsa aloittavan laitoksen vuosittainen tavoitetuotantokapasiteetti on 750 000 tonnia, joten siitä on tulossa yksi maailman suurimmista ja tehokkaimmista laitoksista. Borealis valitsi sijoituspaikaksi Kallon sen erinomaisen logistisen sijainnin, propeenin tuotanto- ja käsittelykokemuksen sekä nykyisen propaanin dehydrauslaitoksen synergiaetujen vuoksi.

Borealis on nyt tehnyt lopullisen investointipäätöksen ja aikoo kasvattaa Belgian Kallossa sijaitsevan polypropeenilaitoksensa kapasiteettia 80 000 tonnilla. Lisäkapasiteetin odotetaan tulevan tuotantokäyttöön vuoden 2020 puolivälissä. Borealis hyväksyi myös Belgian Beringenissä sijaitsevan polypropeenilaitoksensa laajentamisen perussuunnitteluvaiheen (front-end engineering and design- eli FEED-vaiheen) aloittamisen. Lopullista investointipäätöstä tälle 250 000–300 000 tonnin laajennukselle kaavaillaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Borealis, Total ja NOVA Chemicals ilmoittivat yhteisyrityksen perustamisesta Yhdysvaltoihin Meksikonlahden rannikolle. Yrityksen nimi on Bayport Polymers LLC (Baystar™), ja sen omistavat 50 prosentin osuudella Total ja 50 prosentin osuudella Borealiksen ja NOVA Chemicalsin yhteisyritys Novealis Holdings LLC. Baystar™-yhteisyritykseen kuuluvat rakenteilla oleva miljoonan vuositonnin etaanihöyrykrakkeri Teksasin Port Arthurissa sekä Totalin nykyinen 400 000 tonnia vuodessa tuottava polyeteenilaitos Teksasin Bayportissa. Lisäksi yhteisyritys ilmoitti syyskuussa 2018 lopullisesta investointipäätöksestä rakentaa 625 000 vuositonnin polyeteenilaitos tuotantopaikkakunnalleen Teksasin Bayportiin. Uusi laitos aloittaa toimintansa aikataulun mukaan vuonna 2021, minkä jälkeen tuotantopaikkakunnan polyeteenituotannon kapasiteetti yli kaksinkertaistuu 1,1 miljoonaan tonniin vuodessa. Tehdas tuottaa Borstar-polyeteeniä pohjoisamerikkalaisille asiakkaille. 

Borealis vahvisti sitoutumistaan muovien kierrätykseen ja kiertotalouteen hankkimalla itävaltalaisen muovinkierrätysyritys Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH:n (”Ecoplast”) koko osakekannan. Itävallan Wildonissa sijaitseva Ecoplast käsittelee vuosittain noin 35 000 tonnia kotitalouksien ja teollisuusasiakkaiden muovista kulutusjätettä ja muuttaa sen korkealaatuiseksi LDPE- ja HDPE-kierrätysmateriaaliksi pääasiassa muovikalvomarkkinoille. Borealis esitteli myös uuden EverMinds™‑viestintäalustan. Se on sateenvarjobrändi, jonka tarkoitus on tuoda lisää näkyvyyttä muovien kierrätykselle ja edistää kiertotalousajattelua polyolefiinitoimialalla. EverMinds-alustan avulla Borealis voi yhdessä arvoketjukumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa ryhtyä konkreettisiin toimiin kiertotalousperiaatteiden ottamiseksi alalla laajemmin käyttöön. Se antaa mahdollisuuden entistä tiiviimpään yhteistyöhän Borealiksen ja sen kumppanien välillä kiertotalousperiaatteisiin – jätteen vähentämiseen, uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja suunnitteluun – perustuvien innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten polyolefiiniratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi EverMinds ulottuu yrityksen uraauurtaviin ohjelmiin, kuten STOP-projektiin, sekä sitoutumiseen teollisuudenalan hankkeisiin kuten Polyolefins Circular Economy Platform (PCEP) ja CEFLEX-projekti. 

Näkymät

”2018 oli Borealikselle jälleen vahvan taloudellisen tuloksen vuosi. Maailmantalouden hidastumisen ja geopoliittisten riskien lisääntymisen takia emme odota markkinatilanteen olevan yhtä suotuisa vuonna 2019. Keskittyessämme asiakkaisiin, lisäarvon tuottamiseen innovaatioiden avulla ja kiertotalouteen on Borealis kuitenkin hyvin asemoitunut tulevaisuutta ajatellen. Parannukset tuotannon luotettavuudessa sekä sulautettu kaupalliseen ja tuotannolliseen tehokkuuteen keskittyvä ajattelutapa optimoivat suorituskykyä entisestään. Lisäksi olemme vakuuttuneita siitä, että lannoite- ja melamiiniliiketoiminnan sitoutunut johtoryhmä pystyy nopeassa tahdissa kohentamaan taloudellista tulostaan. Näin ollen odotamme vuodesta 2019 jälleen vahvaa vuotta”, kertoo Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern. ”Vuonna 2019 jatkamme asiakkaillemme tuottamamme lisäarvon kohentamista nykyisten kasvuprojektiemme edistämisen kautta, jatkamalla ydinliiketoimintojemme erinomaisuutta ja – viimeisenä mutta ei vähäisimpänä – ottamalla uusia askeleita kiertotalouden saralla.”

LOPPU

Lisätietoja:

Virginia Mesicek
External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
e-mail: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Alfred Stern, Borealis CEO

© Borealis

Downloads
Borealiksen taloustilanne vahva vuonna 2018 – tulos 906 miljoonaa euroa English, Finnish
Alfred Stern, Borealis CEO © Borealis
Alfred Stern, Borealis CEO © Borealis
Mark Tonkens, Borealis CFO © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com