Back to News

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) epidemian aikana

Borealis on ottanut käyttöönsä tiukkoja terveys- ja turvallisuustoimia henkilöstönsä suojelemiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi
Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.

Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen. Suojellakseen henkilöstöään, urakoitsijoitaan ja liiketoimintakumppaneitaan sekä varmistaakseen turvallisen tuotannon Borealis noudattaa ja soveltaa tarkasti Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia. Borealis noudattaa luonnollisesti myös toimintamaidensa hallitusten toimenpiteitä ja rajoituksia ja päivittää turvallisuusstandardejaan niiden mukaisesti. COVID-19-viruksen leviämistä ehkäistään muun muassa seuraavin toimenpitein:

 • Seurataan tiiviisti ja jatkuvasti epidemian kansainvälistä kehitystä, mukaan lukien paikallisten ja kansallisten viranomaisten antamat ohjeet.
 • Noudatetaan sosiaalista etäisyyttä aina kun mahdollista.
 • Rajoitetaan mahdollisimman paljon ihmisten välistä vuorovaikutusta esimerkiksi järjestämällä etätyötä henkilöstölle ja pitämällä sekä sisäiset että ulkoiset tapaamiset verkossa / etäyhteyden kautta aina kun mahdollista.
 • Keskeytetään yritysmatkat ja vältetään matkustamista COVID-19-epidemia-alueille.
 • Desinfioidaan työympäristöä säännöllisesti ja kaiteiden ja ovenkahvojen kaltaisia yleisiä pintoja puhdistetaan entistä tarkemmin.
 • Borealiksen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden infektioriskitietoisuutta lisätään ja kaikkia kehotetaan toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan huolellisesti terveysviranomaisten hygieniaohjeita.
 • WHO:n suosituksia noudatetaan proaktiivisesti viruksen leviämisen estämiseksi.

Borealiksen toiminta Covid-19-epidemian aikana


Vastuullisena yrityksenä Borealis pyrkii olemaan säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiinsa ja toimittajiinsa ympäri maailman vastatakseen heidän huoliinsa, jotka koskevat toimitusten jatkuvuutta COVID-19-epidemian aikana.

 • Borealiksen asiakaspalvelun työntekijät jatkavat edelleen asiakkaillemme välttämättömiä tilausten käsittelyn kaltaisia palveluita koordinoiduista etätyöpaikoista käsin.
 • Olemme tiiviisti yhteydessä raaka-aine- ja palvelutoimittajiimme, jotka jatkavat toimintaansa paikallisten viranomaisten antamien ohjeistusten mukaisesti ja toteuttavat kaikki mahdolliset toimet varmistaakseen toimitusketjun kaikkien osapuolten terveyden ja turvallisuuden.
 • Tilauksia hyväksytään, käsitellään ja vahvistetaan parhaillaan. Logistiikkaan liittyvien ja vaikutusalueemme ulkopuolella olevien palvelukeskeytysten ja ‑viiveiden vuoksi ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista sitoutua kiinteään toimituspäivään.
 • Tuemme yhteistyökumppaneitamme heidän pyrkimyksissään varmistaa perussuojainten, kuten hengityssuojainten, käsineiden sekä käsi- ja muun tyyppisten desinfiointiaineiden laajan käytön. Käytännön syistä ei aina kuitenkaan ole mahdollista varustaa kuljettajia suojaimilla.
 • Tarkkailemme jatkuvasti mahdollisia vaikutuksia tärkeimpiin toimittajiimme ja kasvatamme varmuusvarastotasoja. Raaka-ainetoimitukset turvataan mahdollisuuksien mukaan hankkimalla raaka-ainetta useilta eri toimittajilta.
 • Borealiksen asiakaspalvelun edustaja tai myyntipäällikkö ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, jos toimitustilanteessa tai sen arvioinnissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat toimitukseen. Tällaisessa tapauksessa Borealis tekee tiivistä yhteistyötä asianosaisen kanssa löytääkseen nopeasti parhaan ratkaisun. Jos asiakkaan, toimittajan tai yhteistyökumppanin on peruutettava tilaus tai muuten muutettava sitä esimerkiksi tuotannon pysähtyessä pakottavista syistä, heitä pyydetään ilmoittamaan asiasta heti Borealiksen yhteyshenkilölle.

Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.

Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.

Downloads
Vastuullisena yrityksenä Borealis tekee kaikkensa estääkseen koronaviruksen (COVID-19) leviämisen.
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com