Back to News

Borealis bevestigt haar voornemen om een uitkoopbod uit te brengen op Rosier

Op 10 juni 2022 kondigde Borealis AG (Borealis) haar voornemen aan om een uitkoopbod uit te brengen op Rosier SA (Rosier). Na de goedkeuring van de kapitaalverhoging van Rosier door de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2022 en als gevolg van de daadwerkelijke voltooiing van deze kapitaalverhoging op 29 juli 2022, is de deelneming van Borealis in Rosier gestegen tot 98,09%. Borealis bevestigt hierbij opnieuw haar intentie om een uitkoopbod op Rosier uit te brengen tegen een prijs per aandeel van EUR 20, overeenkomstig het Belgische Koninklijk Besluit op de Openbare Uitkoopbiedingen.

Het uitbrengen van het uitkoopbod blijft conditioneel aan het verkrijgen van het rapport van de onafhankelijke expert dat de gegevens voorzien in artikel 6 van het Koninklijk Besluit bevat.

Een onafhankelijke expert werd aangesteld in overeenstemming met het Koninklijk Besluit in de eerste helft van augustus 2022, en het is voorzien dat de neerlegging van de formele kennisgeving bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in de zin van het Koninklijk Besluit zal plaatsvinden wanneer de voorbereiding van alle vereiste documentatie substantieel is voltooid.

Deze mededeling vormt geen formele kennisgeving van een uitkoopbod in de zin van het Koninklijk Besluit.

EINDE

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Borealis Group Communications:

Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Wenen, Oostenrijk)
e-mail: media@borealisgroup.com
Investor relations:

Elisabeth Schopf
Group Funding Manager
Tel.: +43 1 22 400 707 (Wenen, Oostenrijk)
e-mail: Elisabeth.Schopf@borealisgroup.com
Downloads
22 08 10 Press release squeeze out update NL English, Dutch
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com