October 03, 2022

Borealis herstart PDH-bouwwerf Kallo met Ponticelli als aannemer

Na een stilstand voor 80% van de bouwwerkzaamheden in het Kallo PDH-project heeft Borealis een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de mechanische en piping bouwwerkzaamheden.

  • Herstart van bouwwerken vanaf 3 oktober 2022, met focus op mechanische bouwwerken en gespecialiseerde piping voor de nieuwe Propaandehydrogenatie (PDH) fabriek in Kallo.
  • Grondige sociale controles werden voorzien om de werknemers op de site te waarderen en respecteren.
  • Ponticelli en Borealis engageren zich om een nieuwe standaard te vestigen voor industriële bouwwerken.
  • Opstart verwacht in de tweede helft van 2024.

Na een stilstand voor 80% van de bouwwerkzaamheden in het Kallo PDH-project heeft Borealis een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de mechanische en piping bouwwerkzaamheden. Na zorgvuldige afweging heeft Borealis het merendeel van deze werkzaamheden nu toegewezen aan aannemer Ponticelli.

De werkzaamheden op de bouwwerf zullen nu verder geleidelijk toenemen vanaf 3 oktober 2022. De langdurige stilstand en geleidelijke herstart van het project heeft gevolgen voor de tijdslijn van het project. Borealis verwacht de opstart van de nieuwe PDH-installatie in de tweede helft van 2024.

Borealis hanteert een nultolerantie voor wanpraktijken. Borealis heeft deze maatregelen ingevoerd om elk mogelijk gebrek aan controle door (onder)aannemers te identificeren en aan te pakken:

  • Alle werknemers en (onder)aannemers worden geïnformeerd en aangemoedigd om gebruik te maken van de ethische hotline van Borealis. Deze tool is toegankelijk voor werknemers en externen van Borealis en maakt het mogelijk ethische kwesties in 24 talen te melden. Op die manier kan Borealis misstanden zo vroeg mogelijk opsporen en binnen de kortste keren de nodige maatregelen nemen.
  • Borealis heeft haar audit- en doorlichtingsproces van aannemers versterkt om ervoor te zorgen dat haar aannemers hun onderaannemers effectief controleren.
  • Om verdere naleving te garanderen, vraagt Borealis elke aannemer en onderaannemer om vóór hun inzet op de werf een formele bindende verklaring te ondertekenen waarin ze formeel bevestigen dat ze de toepasselijke Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen volledig naleven.

"Wij betreuren wat de werknemers van onderaannemers is overkomen. Borealis hanteert een nultolerantiebeleid inzake mensenrechtenschendingen en we handelen daar ook naar. Met de herstart van de bouw met Ponticelli heeft Borealis zijn normen voor een veilige uitvoering van grote uitbreidingsprojecten verder aangescherpt", aldus Philippe Roodhooft, Executive Vice President van Borealis. "Elke aannemer die niet voldoet aan de hoogste professionele normen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, diskwalificeert zich als partner."

"We zijn Borealis zeer dankbaar voor hun vertrouwen in deze delicate tijden, dat onze gedeelde waarde aantoont om nooit compromissen te sluiten over onze belangrijkste troef: onze mensen”, zegt Thierry Le Gangneux, CEO van Ponticelli. “En dankzij de versterkte band tussen onze groepen zijn we meer dan ooit geëngageerd om van dit project een succes te maken.”

EINDE

Media contact:

Borealis Group Communications
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
T: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com
Borealis Communications Belgium
Anne Cornelissen
Expert Communications
T: +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66 (Belgium)

media.belgium@borealisgroup.com
Ponticelli
Bertrand Wyns
Hill+Knowlton Strategies

Bertrand.Wyns@hkstrategies.com

Downloads

Over Borealis
Borealis is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van geavanceerde en duurzame polyolefinenoplossingen, alsook Europees koploper in het recycleren van polyolefinen. In Europa zijn we marktleider in basischemicaliën en meststoffen. We maken gebruik van onze expertise in polymeren en decennialange ervaring om innovatieve en circulaire materiaaloplossingen met een toegevoegde waarde aan te bieden voor belangrijke sectoren zoals consumentenproducten, energie, gezondheidszorg, infrastructuur en mobiliteit.
We vinden telkens opnieuw uit wat essentieel is voor een duurzaam leven. Daarvoor bouwen we voort op ons engagement voor veiligheid, op onze mensen, innovatie en technologie, en uitmuntende prestaties. We gaan de transformatie naar een circulaire economie van polyolefinen versnellen en breiden geografisch uit om onze klanten over de hele wereld beter van dienst te zijn.

Met hoofdzetel in het Oostenrijkse Wenen stellen we momenteel 6.900 medewerkers tewerk in ruim 120 landen. In 2021 boekten we een totale omzet van 12.342 miljard euro en een nettowinst van 1.396 miljoen euro. Het Oostenrijkse internationale olie- en gasbedrijf OMV heeft 75% van onze aandelen in handen. De overige 25% is in handen van een holdingmaatschappij van Mubadala uit Abu-Dhabi. We leveren diensten en producten aan klanten over de hele wereld via Borealis en twee belangrijke joint ventures: Borouge (met Abu Dhabi National Oil Company of ADNOC, gevestigd in de VAE) en Baystar™ (met TotalEnergies, gevestigd in de VS).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Over Borealis in Belgë

Borealis heeft drie productievestigingen in België: Kallo, Zwijndrecht en Beringen, evenals een shared service center in Mechelen met in totaal ongeveer 1200 medewerkers:
In Beringen beschikt Borealis over twee polypropyleenfabrieken (PP) en een compoundingfabriek. De belangrijkste toepassingsgebieden die Borealis in Beringen bedient zijn geavanceerde verpakkingen, hygiëne- en elektronische toepassingen en de automobielindustrie.
www.borealisgroup.com/beringen
In Kallo produceert Borealis polypropyleen en opereert er ook een dehydrogenatie-eenheid om propaan om te zetten in propyleen. In 2019 startten de bouwwerken voor een nieuwe propaan dehydrogenatie (PDH) fabriek van wereldformaat in Kallo. Het wordt een van de grootste en meest efficiënte installaties ter wereld.
www.borealisgroup.com/kallo
In Zwijndrecht produceert Borealis ethyleencopolymeren en polyethyleen verdeeld over twee hogedrukreactorlijnen die gebruikt worden voor polyethyleen (PE)-verbindingen voor polyethyleen met lage dichtheid en materiaalbehandelingsfaciliteiten. Het belangrijkste toepassingsgebied is de wire- en cable lindustrie.
www.borealisgroup.com/zwijndrecht
De Borealis Digital Studio werd in 2018 opgericht in de buurt van Brussel als een autonome eenheid binnen het Digitaliseringsprogramma van Borealis en bestaat uit een team van ongeveer 30 digitale professionals. Het is de agile enabler van het bedrijf voor de ontwikkeling van slimme en bewezen bedrijfsoplossingen met toegevoegde waarde op basis van design thinking-principes.
www.borealisdigitalstudio.com

Over Ponticelli

Ponticelli Frères is een onafhankelijke internationale familiegroep die industriële diensten verleent aan voornamelijk bedrijven in de energie-, chemische, farmaceutische en defensiesector. Ponticelli met zijn 5.000 medewerkers begeleidt zijn klanten over de hele wereld bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van hun productiefaciliteiten. Met een hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk, is Ponticelli actief in 20 landen. In 2021 behaalde het een omzet van 790 miljoen euro.
www.ponticelli.com

Get In Touch

Anne Cornelissen

Communications Specialist

+32 11 45 90 66

anne.cornelissen@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local