Back to News

Borealis herstart PDH-bouwwerf Kallo met Ponticelli als aannemer

  • Herstart van bouwwerken vanaf 3 oktober 2022, met focus op mechanische bouwwerken en gespecialiseerde piping voor de nieuwe Propaandehydrogenatie (PDH) fabriek in Kallo.
  • Grondige sociale controles werden voorzien om de werknemers op de site te waarderen en respecteren.
  • Ponticelli en Borealis engageren zich om een nieuwe standaard te vestigen voor industriële bouwwerken.
  • Opstart verwacht in de tweede helft van 2024.

Na een stilstand voor 80% van de bouwwerkzaamheden in het Kallo PDH-project heeft Borealis een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de mechanische en piping bouwwerkzaamheden. Na zorgvuldige afweging heeft Borealis het merendeel van deze werkzaamheden nu toegewezen aan aannemer Ponticelli.

De werkzaamheden op de bouwwerf zullen nu verder geleidelijk toenemen vanaf 3 oktober 2022. De langdurige stilstand en geleidelijke herstart van het project heeft gevolgen voor de tijdslijn van het project. Borealis verwacht de opstart van de nieuwe PDH-installatie in de tweede helft van 2024.

Borealis hanteert een nultolerantie voor wanpraktijken. Borealis heeft deze maatregelen ingevoerd om elk mogelijk gebrek aan controle door (onder)aannemers te identificeren en aan te pakken:

  • Alle werknemers en (onder)aannemers worden geïnformeerd en aangemoedigd om gebruik te maken van de ethische hotline van Borealis. Deze tool is toegankelijk voor werknemers en externen van Borealis en maakt het mogelijk ethische kwesties in 24 talen te melden. Op die manier kan Borealis misstanden zo vroeg mogelijk opsporen en binnen de kortste keren de nodige maatregelen nemen.
  • Borealis heeft haar audit- en doorlichtingsproces van aannemers versterkt om ervoor te zorgen dat haar aannemers hun onderaannemers effectief controleren.
  • Om verdere naleving te garanderen, vraagt Borealis elke aannemer en onderaannemer om vóór hun inzet op de werf een formele bindende verklaring te ondertekenen waarin ze formeel bevestigen dat ze de toepasselijke Belgische wetgeving inzake arbeid, sociale zekerheid en belastingen volledig naleven.

"Wij betreuren wat de werknemers van onderaannemers is overkomen. Borealis hanteert een nultolerantiebeleid inzake mensenrechtenschendingen en we handelen daar ook naar. Met de herstart van de bouw met Ponticelli heeft Borealis zijn normen voor een veilige uitvoering van grote uitbreidingsprojecten verder aangescherpt", aldus Philippe Roodhooft, Executive Vice President van Borealis. "Elke aannemer die niet voldoet aan de hoogste professionele normen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, diskwalificeert zich als partner."

"We zijn Borealis zeer dankbaar voor hun vertrouwen in deze delicate tijden, dat onze gedeelde waarde aantoont om nooit compromissen te sluiten over onze belangrijkste troef: onze mensen”, zegt Thierry Le Gangneux, CEO van Ponticelli. “En dankzij de versterkte band tussen onze groepen zijn we meer dan ooit geëngageerd om van dit project een succes te maken.”

EINDE

Media contact:

Borealis Group Communications
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
T: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com
Borealis Communications Belgium
Anne Cornelissen
Expert Communications
T: +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66 (Belgium)

media.belgium@borealisgroup.com
Ponticelli
Bertrand Wyns
Hill+Knowlton Strategies

Bertrand.Wyns@hkstrategies.com
Downloads
221003 Kallo PDH project restart NL English, Dutch
Media Contact
Anne Cornelissen
Communications Specialist