Back to News

Borealis legt bouwwerkzaamheden in Kallo tijdelijk stil na ernstige beschuldigingen aan het adres van de aannemer en blijft Belgische autoriteiten steunen bij het ophelderen van de zaak

De hervatting van de werkzaamheden aan het megaproject is uitgesteld om voldoende tijd te laten voor onderzoek en aanvullende maatregelen inzake sociale naleving

In het licht van recente ontwikkelingen en mediaberichten over vermeende wanpraktijken door aannemer IREM op de bouwwerf van de nieuwe fabriek propaandehydrogenatie (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli besloten om de bouw van die fabriek drie dagen stil te leggen en het contract met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de piping en mechanische bouwwerken van de PDH-fabriek, te schorsen. Aangezien het onderzoek van de zaak en de uitvoering van aanvullende maatregelen nog steeds bezig is, heeft Borealis op 1 augustus 2022 besloten de heropstart van de bouwwerken in Kallo tot nader order uit te stellen. De werkzaamheden zullen geleidelijk aan hervatten.

Borealis werkt met gespecialiseerde bouwbedrijven aan grote bouwprojecten en betaalt marktconforme prijzen volgens West-Europese normen. Contracten met zakenpartners en aannemers bevatten clausules die hen verplichten alle toepasselijke wetten na te leven, in het bijzonder de sociale wetten.

In het specifieke geval van dit PDH-megaproject in Kallo, heeft Borealis een contract met IREM voor de uitvoering van werkzaamheden en heeft zij in de overeenkomst de clausules opgenomen die van toepassing zijn op alle zakelijke partners, met inbegrip van de gedragscode inzake bedrijfsethiek.

Eind juni 2022 zijn Belgische sociale inspecteurs ter plaatse gekomen en hebben standaardcontroles verricht naar een aantal werkzaamheden op de bouwwerf. Het team dat bij deze controle betrokken was, werkte volledig mee en was op geen enkel moment op de hoogte van beschuldigingen van mensenhandel.

Pas nadat de Belgische autoriteiten half juli hadden ingegrepen, werd het voor Borealis duidelijk dat er sprake was van mogelijke grootschalige sociale fraude. De omvang van de sociale fraude en de vermeende mensenhandel was voorheen niet duidelijk, en werd pas later duidelijk in bijzonder alarmerende persberichten eind juli 2022.

Borealis voert een nultolerantiebeleid wanneer de veiligheid van zijn eigen medewerkers en die van aannemers in gevaar gebracht wordt en veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending ten stelligste. Daarom heeft Borealis het contract met IREM-Ponticelli op 27 juli 2022 onmiddellijk geschorst wegens de vermeende schending door IREM van verscheidene contractbepalingen en het lopende onderzoek door de sociale toezichthoudende autoriteit. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en werkt nauw samen met de sociale inspectie om het onderzoek vooruit te helpen. Daarnaast heeft Borealis een extern advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te analyseren.

"In lijn met onze Goal Zero-aanpak zetten we momenteel bijkomende sociale controles op om elk mogelijk gebrek aan controle door aannemers zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken", zegt Wim De Smet, Borealis Kallo site manager. "Borealis veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending. Daarom hebben wij besloten de bouw van ons megaproject in Kallo tijdelijk stil te leggen tot alle aanvullende maatregelen zijn getroffen."

EINDE

Media contacts:

Borealis Corporate Communications:
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)
e-mail: media@borealisgroup.com
Borealis Communications Belgium:
Anne Cornelissen
Expert Communications
tel.: +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66 (Belgium)
e-mail: anne.cornelissen@borealisgroup.com


Downloads
220804 NEWS Borealis Kallo update NL English, Dutch, German
Media Contact
Anne Cornelissen
Communications Specialist

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more