August 04, 2022

Borealis legt bouwwerkzaamheden in Kallo tijdelijk stil na ernstige beschuldigingen aan het adres van de aannemer en blijft Belgische autoriteiten steunen bij het ophelderen van de zaak

De hervatting van de werkzaamheden aan het megaproject is uitgesteld om voldoende tijd te laten voor onderzoek en aanvullende maatregelen inzake sociale naleving

De hervatting van de werkzaamheden aan het megaproject is uitgesteld om voldoende tijd te laten voor onderzoek en aanvullende maatregelen inzake sociale naleving

In het licht van recente ontwikkelingen en mediaberichten over vermeende wanpraktijken door aannemer IREM op de bouwwerf van de nieuwe fabriek propaandehydrogenatie (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli besloten om de bouw van die fabriek drie dagen stil te leggen en het contract met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de piping en mechanische bouwwerken van de PDH-fabriek, te schorsen. Aangezien het onderzoek van de zaak en de uitvoering van aanvullende maatregelen nog steeds bezig is, heeft Borealis op 1 augustus 2022 besloten de heropstart van de bouwwerken in Kallo tot nader order uit te stellen. De werkzaamheden zullen geleidelijk aan hervatten.

Borealis werkt met gespecialiseerde bouwbedrijven aan grote bouwprojecten en betaalt marktconforme prijzen volgens West-Europese normen. Contracten met zakenpartners en aannemers bevatten clausules die hen verplichten alle toepasselijke wetten na te leven, in het bijzonder de sociale wetten.

In het specifieke geval van dit PDH-megaproject in Kallo, heeft Borealis een contract met IREM voor de uitvoering van werkzaamheden en heeft zij in de overeenkomst de clausules opgenomen die van toepassing zijn op alle zakelijke partners, met inbegrip van de gedragscode inzake bedrijfsethiek.

Eind juni 2022 zijn Belgische sociale inspecteurs ter plaatse gekomen en hebben standaardcontroles verricht naar een aantal werkzaamheden op de bouwwerf. Het team dat bij deze controle betrokken was, werkte volledig mee en was op geen enkel moment op de hoogte van beschuldigingen van mensenhandel.

Pas nadat de Belgische autoriteiten half juli hadden ingegrepen, werd het voor Borealis duidelijk dat er sprake was van mogelijke grootschalige sociale fraude. De omvang van de sociale fraude en de vermeende mensenhandel was voorheen niet duidelijk, en werd pas later duidelijk in bijzonder alarmerende persberichten eind juli 2022.

Borealis voert een nultolerantiebeleid wanneer de veiligheid van zijn eigen medewerkers en die van aannemers in gevaar gebracht wordt en veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending ten stelligste. Daarom heeft Borealis het contract met IREM-Ponticelli op 27 juli 2022 onmiddellijk geschorst wegens de vermeende schending door IREM van verscheidene contractbepalingen en het lopende onderzoek door de sociale toezichthoudende autoriteit. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en werkt nauw samen met de sociale inspectie om het onderzoek vooruit te helpen. Daarnaast heeft Borealis een extern advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te analyseren.

"In lijn met onze Goal Zero-aanpak zetten we momenteel bijkomende sociale controles op om elk mogelijk gebrek aan controle door aannemers zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken", zegt Wim De Smet, Borealis Kallo site manager. "Borealis veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending. Daarom hebben wij besloten de bouw van ons megaproject in Kallo tijdelijk stil te leggen tot alle aanvullende maatregelen zijn getroffen."

EINDE

Media contacts:

Borealis Corporate Communications:
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)
e-mail: media@borealisgroup.com
Borealis Communications Belgium:
Anne Cornelissen
Expert Communications
tel.: +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66 (Belgium)
e-mail: anne.cornelissen@borealisgroup.com


Downloads

Over Borealis
Borealis is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van geavanceerde en duurzame polyolefinenoplossingen, alsook Europees koploper in het recycleren van polyolefinen. In Europa zijn we marktleider in basischemicaliën en meststoffen. We maken gebruik van onze expertise in polymeren en decennialange ervaring om innovatieve en circulaire materiaaloplossingen met een toegevoegde waarde aan te bieden voor belangrijke sectoren zoals consumentenproducten, energie, gezondheidszorg, infrastructuur en mobiliteit.
We vinden telkens opnieuw uit wat essentieel is voor een duurzaam leven. Daarvoor bouwen we voort op ons engagement voor veiligheid, op onze mensen, innovatie en technologie, en uitmuntende prestaties. We gaan de transformatie naar een circulaire economie van polyolefinen versnellen en breiden geografisch uit om onze klanten over de hele wereld beter van dienst te zijn.
Met hoofdzetel in het Oostenrijkse Wenen stellen we momenteel 6.900 medewerkers tewerk in ruim 120 landen. In 2021 boekten we een totale omzet van 12.342 miljard euro en een nettowinst van 1.396 miljoen euro. Het Oostenrijkse internationale olie- en gasbedrijf OMV heeft 75% van onze aandelen in handen. De overige 25% is in handen van een holdingmaatschappij van Mubadala uit Abu-Dhabi. We leveren diensten en producten aan klanten over de hele wereld via Borealis en twee belangrijke joint ventures: Borouge (met Abu Dhabi National Oil Company of ADNOC, gevestigd in de VAE) en Baystar™ (met TotalEnergies, gevestigd in de VS).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Over Borealis in België

Borealis heeft drie productievestigingen in België: Kallo, Zwijndrecht en Beringen, evenals een shared service center in Mechelen met in totaal ongeveer 1200 medewerkers:
In Beringen beschikt Borealis over twee polypropyleenfabrieken (PP) en een compoundingfabriek. De belangrijkste toepassingsgebieden die Borealis in Beringen bedient zijn geavanceerde verpakkingen, hygiëne- en elektronische toepassingen en de automobielindustrie.
www.borealisgroup.com/beringen
In Kallo produceert Borealis polypropyleen en opereert er ook een dehydrogenatie-eenheid om propaan om te zetten in propyleen. In 2019 startten de bouwwerken voor een nieuwe propaan dehydrogenatie (PDH) fabriek van wereldformaat in Kallo. Het wordt een van de grootste en meest efficiënte installaties ter wereld.
www.borealisgroup.com/kallo
In Zwijndrecht
produceert Borealis ethyleencopolymeren en polyethyleen verdeeld over twee hogedrukreactorlijnen die gebruikt worden voor polyethyleen (PE)-verbindingen voor polyethyleen met lage dichtheid en materiaalbehandelingsfaciliteiten. Het belangrijkste toepassingsgebied is de wire- en cable lindustrie.
www.borealisgroup.com/zwijndrecht
De Borealis Digital Studio werd in 2018 opgericht in de buurt van Brussel als een autonome eenheid binnen het Digitaliseringsprogramma van Borealis en bestaat uit een team van ongeveer 30 digitale professionals. Het is de agile enabler van het bedrijf voor de ontwikkeling van slimme en bewezen bedrijfsoplossingen met toegevoegde waarde op basis van design thinking-principes.
www.borealisdigitalstudio.com

Get In Touch

Anne Cornelissen

Communications Specialist

+32 11 45 90 66

anne.cornelissen@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local