Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Borealis levererar ett starkt resultat under andra kvartalet av 2015

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 351 miljoner euro för andra kvartalet 2015, jämfört med 143 miljoner euro för samma kvartal 2014
  • Krackern och alla fem polyolefinanläggningarna vid Borouge 3 körs enligt plan
  • Investering på 160 miljoner euro i Stenungsund
Nyckeltal och kvoterK2 

2015

K2 

2014

H1 

2015

H1

2014

Försäljning, nettoMEUR2 039 2 0914 0274 347
NettoresultatMEUR351143489245
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR69(58)201(169)
Skuldsättningsgrad%31% 48%

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, tillkännager ett nettoresultat för andra kvartalet 2015 på 351 miljoner euro, jämfört med 143 miljoner euro för samma kvartal 2014. Det starka resultatet avspeglar förbättringar inom samtliga tre vinstcenter hos Borealis, framför allt polyolefinsegmentet.

Nettoskulden minskade med 69 miljoner euro andra kvartalet tack vare de stabila affärsresultaten. Borealis finansiella ställning har förstärkts ytterligare, med en skuldsättningsgrad på 31 % vid utgången av andra kvartalet.

Under andra kvartalet av 2015 upplevde integrerade polyolefinproducenter höga branschmarginaler. Trots lägre råvarukostnader sjönk inte polyolefinpriserna till följd av en snäv marknad, tack vare en stabil efterfrågan kombinerat med ett bristande utbud. Dessutom har importen av polyolefiner till Europa inte varit konkurrenskraftig till följd av den försvagade euron. Under första kvartalet 2015 orsakade dock de fallande monomerpriserna stora negativa lagereffekter för polyolefinproducenterna.

Borouge 3

Borouge, samriskföretaget mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company i Abu Dhabi, UAE, fortsätter arbetet efter den framgångsrika starten av megaprojektet Borouge 3. I april genomfördes en smidig driftsättning av polyetenanläggningen LD1 (lågdensitet). I och med denna driftsättning körs nu samtliga fem polyolefinanläggningar enligt plan. Den enda kvarvarande enheten som ska startas är den tvärbundna polyetenanläggningen (XLPE) som är planerad för slutet av 2015 och som innebär att megaprojektet Borouge 3 slutförs.

Borouge 3 kommer när det har uppnått full kapacitet att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till det största integrerade polyolefinkomplexet i världen. Borealis och Borouge kommer att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Investeringar i Europa

I juli tillkännagav Borealis en investering på 160 miljoner euro i sin produktionsanläggning i Stenungsund. Investeringen omfattar en uppgradering och renovering av de fyra krackerugnarna till högsta tillgängliga standard med avseende på processäkerhet och energieffektivitet. Den planerade starten för programmet i Stenungsund är slutet av 2016 och det beräknas vara slutfört 2020.

Framtidsutsikter

"Rekordresultatet under andra kvartalet kom som en följd av en mycket gynnsam polyolefinmarknad", säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. "Vi är nöjda med resultatet, men vi stod inför ett antal produktionsavbrott under andra kvartalet, vilket orsakade problem med försörjningskedjan. Av detta skäl förblir Operational Excellence ett huvudfokusområde för företaget. Trots en generellt lägre prisbild jämfört med 2014, visar 2015 branschmarginaler för polyolefinsegmentet som inte har setts sedan 2007. Borealis är väl positionerat för att kunna dra nytta av denna möjlighet, eftersom företaget har uppgraderat sin europeiska resursbas och vuxit genom Borouge-expansionerna under de senaste åren".

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis levererar ett starkt resultat under andra kvartalet av 2015 English, Swedish

Related News

Media Release – 10/08/2017

Borealis verzeichnet trotz nachgebendem Markt im zweiten Quartal ein starkes erstes Halbjahr

Read more

Media Release – 10/08/2017

Borealiksen alkuvuoden tulos on vahva toisen neljänneksen hienoisesta laskusta huolimatta

Read more

Media Release – 10/08/2017

Borealis enregistre de solides résultats au premier semestre malgré un deuxième trimestre moins propice

Read more

Media Release – 10/08/2017

Borealis får ett starkt första halvår trots ett något svagare andra kvartal

Read more

Media Release – 07/08/2017

Borealis startet Direktvertrieb in Südafrika

Read more

Media Release – 26/07/2017

Salla Roni-Poranen on nimitetty Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtajaksi

Read more

Media Release – 16/07/2017

ADNOC und Borealis unterzeichnen Vereinbarung über Erweiterung ihrer gemeinsamen Petrochemieaktivitäten in Ruwais

Read more

Media Release – 16/07/2017

ADNOC ja Borealis allekirjoittavat sopimuksen petrokemian yhteistyön laajentamisesta ja kasvusta Ruwaisissa

Read more

Media Release – 16/07/2017

ADNOC och Borealis ingår avtal om att bygga ut och bredda samägd petrokemiska verksamhet i Ruwais

Read more