Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list
Back to News

Borealis levererar ett starkt resultat under andra kvartalet av 2015

  • Borealis redovisar ett nettoresultat på 351 miljoner euro för andra kvartalet 2015, jämfört med 143 miljoner euro för samma kvartal 2014
  • Krackern och alla fem polyolefinanläggningarna vid Borouge 3 körs enligt plan
  • Investering på 160 miljoner euro i Stenungsund
Nyckeltal och kvoterK2 

2015

K2 

2014

H1 

2015

H1

2014

Försäljning, nettoMEUR2 039 2 0914 0274 347
NettoresultatMEUR351143489245
Minskning/(ökning)
av räntebärande skuld, netto
MEUR69(58)201(169)
Skuldsättningsgrad%31% 48%

Borealis, ledande leverantör av kemikalier och innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, tillkännager ett nettoresultat för andra kvartalet 2015 på 351 miljoner euro, jämfört med 143 miljoner euro för samma kvartal 2014. Det starka resultatet avspeglar förbättringar inom samtliga tre vinstcenter hos Borealis, framför allt polyolefinsegmentet.

Nettoskulden minskade med 69 miljoner euro andra kvartalet tack vare de stabila affärsresultaten. Borealis finansiella ställning har förstärkts ytterligare, med en skuldsättningsgrad på 31 % vid utgången av andra kvartalet.

Under andra kvartalet av 2015 upplevde integrerade polyolefinproducenter höga branschmarginaler. Trots lägre råvarukostnader sjönk inte polyolefinpriserna till följd av en snäv marknad, tack vare en stabil efterfrågan kombinerat med ett bristande utbud. Dessutom har importen av polyolefiner till Europa inte varit konkurrenskraftig till följd av den försvagade euron. Under första kvartalet 2015 orsakade dock de fallande monomerpriserna stora negativa lagereffekter för polyolefinproducenterna.

Borouge 3

Borouge, samriskföretaget mellan Borealis och Abu Dhabi National Oil Company i Abu Dhabi, UAE, fortsätter arbetet efter den framgångsrika starten av megaprojektet Borouge 3. I april genomfördes en smidig driftsättning av polyetenanläggningen LD1 (lågdensitet). I och med denna driftsättning körs nu samtliga fem polyolefinanläggningar enligt plan. Den enda kvarvarande enheten som ska startas är den tvärbundna polyetenanläggningen (XLPE) som är planerad för slutet av 2015 och som innebär att megaprojektet Borouge 3 slutförs.

Borouge 3 kommer när det har uppnått full kapacitet att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton, vilket gör Borouge till det största integrerade polyolefinkomplexet i världen. Borealis och Borouge kommer att ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Investeringar i Europa

I juli tillkännagav Borealis en investering på 160 miljoner euro i sin produktionsanläggning i Stenungsund. Investeringen omfattar en uppgradering och renovering av de fyra krackerugnarna till högsta tillgängliga standard med avseende på processäkerhet och energieffektivitet. Den planerade starten för programmet i Stenungsund är slutet av 2016 och det beräknas vara slutfört 2020.

Framtidsutsikter

"Rekordresultatet under andra kvartalet kom som en följd av en mycket gynnsam polyolefinmarknad", säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. "Vi är nöjda med resultatet, men vi stod inför ett antal produktionsavbrott under andra kvartalet, vilket orsakade problem med försörjningskedjan. Av detta skäl förblir Operational Excellence ett huvudfokusområde för företaget. Trots en generellt lägre prisbild jämfört med 2014, visar 2015 branschmarginaler för polyolefinsegmentet som inte har setts sedan 2007. Borealis är väl positionerat för att kunna dra nytta av denna möjlighet, eftersom företaget har uppgraderat sin europeiska resursbas och vuxit genom Borouge-expansionerna under de senaste åren".

SLUT

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Meckler
Director Communications
Tel. +43 (0)1 22 400 389 (Wien, Österrike)
e-post: kerstin.meckler@borealisgroup.com

Downloads
Borealis levererar ett starkt resultat under andra kvartalet av 2015 English, Swedish
Media Contact
Virginia Mesicek
External Communications Manager

Latest News

Media Release – 26/04/2018

Borealis engagiert sich für Lösung des Plastikproblems in Ozeanen

Read more

Media Release – 23/04/2018

JKU Open Lab: Ein Stadion voll künftiger ForscherInnen

Read more

Media Release – 16/04/2018

„Bringing Energy All Around“ auf der WIRE 2018

Read more

Media Release – 09/04/2018

Borealis prüft Machbarkeit einer fortschrittlichen hochdruckbasierten Polymeranlage in China

Read more

News – 06/04/2018

Borealis recrute !

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis ledningsgrupp tillkännager utnämningen av Alfred Stern som ny CEO efter den högt uppskattade Mark Garrett som har beslutat att ta ett steg tillbaka

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis Vorstand gibt Ernennung von Alfred Stern zum CEO bekannt – er folgt auf den hoch angesehenen CEO Mark Garrett, der seine Funktion zurücklegt

Read more

Media Release – 06/04/2018

Borealis-konsernin hallitus ilmoittaa, että Alfred Stern nimitetään uudeksi toimitusjohtajaksi arvostetun Mark Garrettin tilalle, joka on päättänyt luopua tehtävistään

Read more

Media Release – 06/04/2018

Le Conseil de Surveillance de Borealis annonce la nomination d’Alfred Stern comme nouveau Directeur Général, succédant au très estimé Directeur Général actuel, Mark Garrett, qui a décidé de quitter son poste

Read more