February 15, 2024

Borealis och Axpo tecknar två nya långsiktiga inköpsavtal för vindkraft

  • Två nya kraftköpsavtal (PPA:er) för att förse Borealis anläggningar i Sverige och Belgien med förnybar energi från landbaserade vindkraftsparker har tecknats
  • Borealis mål är att 100% av Polyolefins- och Base Chemicalsverksamheterna i koncernen ska drivas med förnybar el senast 2030
  • Trots en utmanande och turbulent energimarknad, står Borealis fast vid sina ambitiösa energi- och klimatmål

Borealis en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar och europeisk föregångare inom återvinning av polyolefiner, och Axpo, Schweiz största producent av förnybar energi och en internationell ledare inom handel med sol- och vindkraft , har ännu en gång tecknat avtal om kraftköp (Power Purchase Agreements, PPA:er), det fjärde och femte avtalet företagen emellan.

De nya tioåriga avtalen för Borealis anläggningar i Sverige och Belgien undertecknades 2023 och följer tre tidigare långsiktiga avtal med Axpo som ingicks 2023, 2022 respektive 2021.

Till Borealis anläggning i Sverige startade leveransen i januari i år, och kommer varje år att ge Stenungsundsverksamheten 125 GWh vindkraft. Vindkraften kommer att levereras från den landbaserade vindkraftsparken Lake Wind AB i Habo, Sverige, som ägs av en infrastrukturfond, förvaltad av Vauban Infrastructure Partners.

Samtidigt har Axpo också startat leveransen av 70 GWh vindkraft per år till Borealis anläggningar i Belgien, från vindturbiner på västra stranden av Antwerpens hamn som omger Borealis anläggning i Kallo. Vindturbinanläggningen ägs av Wind aan de Stroom,

Med dessa kraftköpsavtal tar Borealis viktiga steg mot sitt mål att förse 100% av affärsenheterna Polyolefins och Base Chemicals med el från förnybara källor senast 2030. De bägge kraftköpsavtalen innebära också en betydande minskning av Scope 2-utsläppen (indirekta utsläpp av växthusgaser till följd av inköp eller förvärv av el, ånga, värme och kyla) [1] från verksamheten, med cirka 14 955 ton årligen. Under den tioåriga avtalsperioden vid Borealis verksamheter i Sverige och Belgien motsvarar detta en minskning med 149 550 ton i Scope 2-utsläpp.

[1] Beräknat utifrån 2022 års restemissionsfaktor som beräknats av Association of Issuing Bodies

"Vi är mycket glada över att i den tuffa marknadssituation som råder, kunna tillkännage dessa två omfattande Power Purchase Agreements med Axpo, som gör att vi kan driva energiomställningen vidare. Detta långsiktiga partnerskap är ännu ett sätt för oss att fortsätta hitta lösningarna för ett hållbart liv och samtidigt accelerera resan mot vårt mål om att fullt ut förse våra verksamheter med förnybar el senast 2030” säger Wolfram Krenn, Borealis Executive Vice President Base Chemicals & Operations.

Domenico De Luca, Head of Trading and Sales på Axpo, säger: "Vi är mycket glada över att fortsätta vårt samarbete med Borealis. Tack vare Axpos tioåriga erfarenhet av att förvalta en betydande portfölj med förnybar energi kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar för stora organisationer med verksamheter i flera länder inom EU. PPA:er visar sig vara avgörande för att främja energiomställningen och vi är glada över att arbeta med företag som Borealis, som är fast beslutna att säkra en hållbar framtid."

SLUT

Om Borealis
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).

Genom att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare, innovation och teknologi, och vår kompetens. Nu ökar vi takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för polyolefiner, samtidigt som vi växer geografiskt för att tillgodose våra kunders behov världen över. Vår affärsverksamhet stärks av två viktiga joint ventures: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com


Om Axpo

Axpo drivs av ett enda syfte – att möjliggöra en hållbar framtid genom innovativa energilösningar. Axpo är Schweiz största producent av förnybar energi och är internationellt ledande inom energihandel och marknadsföring av sol och vindkraft. Axpo kombinerar erfarenhet och expertis från fler än 6700 medarbetare som drivs av passion för innovation, samarbete och förändring. Genom att använda ledande teknologier bemöter Axpo de växande behoven hos sina kunder i över 30 länder i Europa, Nordamerika och Asien.
www.axpo.com


Om Wind aan de Stroom

Wind aan de Stroom (W@S) är den exklusiva projektutvecklaren för vindenergi på den vänstra stranden av Antwerpens hamnområde, och samlar flera partners och experter utöver majoritetsintressenterna Port of Antwerp Bruges och MLSO. W@S har stor erfarenhet och kunnande inom att finansiera, utveckla, bygga och driva vindkraftsparker i hamnområden. Dessa projekt är särskilt komplexa på grund av närheten till företag kopplade till hantering, tillverkning, användning eller lagring av farliga ämnen, högspänningsledningar, flygkontrollzoner, rörledningar, godsjärnvägsinfrastruktur och skyddade naturområden. Tack vare olika studier och projekt är W@S en pionjär och en referens inom området vindenergi i hamnområden.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com