February 29, 2016

Borealis och Förbundet Unga Forskare startar Sommarforskarskola

20 högstadieelever kommer att få gå en forskarskola under en vecka i sommar. Bakom utbildningen står Borealis och Förbundet Unga Forskare, Sveriges största ideella organisation med syfte att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

20 högstadieelever kommer att få gå en forskarskola under en vecka i sommar. Bakom utbildningen står Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel, och Förbundet Unga Forskare, Sveriges största ideella organisation med syfte att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik.

Genom utbildningen vill Borealis och Unga Forskare väcka det naturvetenskapliga intresset hos ungdomar.

De 20 högstadieeleverna kommer att få utföra experiment och fördjupa sina kunskaper inom kemi och naturvetenskap. Sommarforskarskolan genomförs i lab på Göteborgs universitet.

- Vi vill att det ska vara lika lätt att utveckla ett intresse för naturvetenskap och teknik, som för idrott eller musik. Sommarforskarskolan möjliggör en arena för att praktiskt kunna utveckla sitt intresse på fritiden – något som annars är svårt eftersom man ofta behöver lab. Sommarforskarskolan är vår motsvarighet till dansläger, fotbollsläger eller friidrottsläger, säger Anna Sjödin, generalsekreterare på Förbundet Unga Forskare.

Förbundet driver ett stort antal nationella verksamheter för att utveckla ungas intresse för forskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Borealis-Unga Forskare Sommarforskarskola är den senaste i raden av satsningar.

Ökat intresse

Andreas Veje är chef på Borealis Innovation Center. För precis som Unga Forskare vill Borealis bidra till ökat intresse för naturvetenskap och kemi. Sedan tidigare arbetar kemiföretaget aktivt via Molekylverkstan i Stenungsund och Teknikcollege, samt har också många samarbeten med Chalmers. Sommarforskarskolan kommer att komplettera Molekylverkstans sommaraktiviteter.

- Vi är glada att kunna samarbeta med Unga Forskare kring detta. Syftet är att skapa en generation som kan möta framtidens krav på innovation och kunskap inom dessa områden. Det är viktigt, inte bara för Sverige, utan också för världen, säger Andreas Veje.

Flera vinster

Det är Borealis Social Fund som finansierar sommarforskarskolan, och Unga Forskare står för genomförandet. Projektet är treårigt och det är inte bara de 20 högstadieeleverna per år som kommer att lära sig mer om naturvetenskaplig forskning. Deras handledare kommer att vara högskolestudenter och Borealis Social Fund finansierar också deras utbildning inför sommarforskarskolan, för att de ska kunna handleda ungdomarna. Därför blir sommarforskarskolan också ett led i deras utveckling.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Veje, Borealis AB, Stenungsund
Innovation Centre Manager
e-post: andreas.veje@borealisgroup.com 
Tel: 0766-378 116

Tove Ladberg, verksamhetsansvarig Förbundet Unga Forskare
e-post: tove.ladberg@ungaforskare.org 
Tel. 073-600 77 13

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike bedriver Borealis verksamhet i mer än 120 länder samt har cirka 6.500 anställda. Omsättningen uppgick 2014 till 8,3 miljarder euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, den ledande energikoncernen i Europas tillväxtområde. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Borealis Social Fund grundades 2008. Fonden finansieras genom att en del av Borealis vinst öronmärks för att stödja initiativ som syftar till att öka intresset för kemi och naturvetenskap samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor och de utmaningar som plast står inför. Borealis anser att tillväxt bara kan ske hållbart i en hälsosam miljö, i ett samhälle byggt på välfärd. De projekt Borealis Social Fund stödjer finns i de närområden där Borealis har verksamhet. Det innebär att Borealis Social Fund finansierar initiativ i stora delar av Europa, Asien och i Mellanöstern.

Förbundet Unga Forskare är Sveriges största ideella organisation som syftar till att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga med intresse för forskning. Vi har funnits sedan 1977 och vårt motto är unga för unga. www.ungaforskare.org, www.ungaforskare.org/forskarsk...

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med utbildning och forskning inom biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, marina vetenskaper, matematik och miljövetenskap. www.science.gu.se

Med sina egenutvecklade Borstar®- och BorlinkTM-teknologierna och 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga sektorer såsom infrastruktur, fordon och avancerade förpackningar.

Utbyggnaden av Borouge 3-anläggningen i Abu Dhabi kommer att tas i drift under 2015. Borouge 3 kommer, när det har uppnått full kapacitet, att tillföra en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton och ge Borouge en årlig kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge kommer då att tillsammans ha en kapacitet på cirka åtta miljoner ton polyolefiner.

Borealis erbjuder en lång rad baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen och s.k. pygas till en lång rad industrier. Tillsammans med Borouge kommer de två företagen under 2015 att producera cirka sex miljoner ton baskemikalier.

Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin med ett stort utbud av gödningsmedel. Företaget distribuerar cirka 2,1 miljoner ton per år. I slutet av 2015 kommer denna volym att ha ökat till mer än fem miljoner to.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an verkliga utmaningar i samhället och erbjuda verkliga lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen samt bidra till att hitta lösningar till världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the WorldTM-programmet.

Mer information finns på
www.borealisgroup.com 
www.borouge.com 
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com