Back to News

Borealis ondertekent een stroomafname-overeenkomst voor windmolenpark met Axpo en blijft zo het aandeel van hernieuwbare energie dat in zijn Belgische activiteiten wordt gebruikt, aanzienlijk opdrijven

Foto: Met de ondertekening van het contract zetten Borealis en Axpo een belangrijke volgende stap in de energietransitie.

© Axpo

Borealis blijft het aandeel van hernieuwbare energie dat in zijn Belgische activiteiten wordt gebruikt, aanzienlijk opdrijven door de ondertekening van een negenjarige stroomafnameovereenkomst (PPA) met Axpo. Axpo is de grootste Zwitserse producent van hernieuwbare energie en een internationale leider in energiehandel en marketing van zonne- en windenergie. In het kader van de vandaag aangekondigde overeenkomst zal Axpo groene stroom leveren aan Borealis die wordt opgewekt door twee Belgische windmolenparken.

De PPA heeft betrekking op de volledige stroomproductie van twee windparken in Hannut en Beaumont, die deel uitmaken van de door Axpo beheerde portefeuille in België, en omvat de jaarlijkse afname en levering tot 100.000 MWh windenergie aan Borealis gedurende de komende negen jaar. De levering begint in januari 2022.

Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten beide ondernemingen een belangrijke volgende stap in de energietransitie. Door het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van zijn Belgische productievestigingen te verhogen, komt Borealis opnieuw dichter bij haar doel om minstens 50% van haar stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen voor de business units Polyolefinen en Hydrocarbons & Energy. Met de uit wind opgewekte stroom in het kader van de PPA met Axpo, kan Borealis haar indirecte koolstofemissies in België met ongeveer 20.000 ton per jaar verminderen.

“Dankzij deze overeenkomst met Axpo komt Borealis weer een stap dichter bij de verwezenlijking van zijn ambitieuze doelstellingen op het vlak van energie en klimaat”, zegt Wolfram Krenn, Executive Vice President Base Chemicals and Operations bij Borealis. “Tegen 2030 willen wij de helft van de stroom voor onze activiteiten inkopen uit hernieuwbare energiebronnen. We zijn er trots op dat we deze PPA met Axpo hebben ondertekend, want sterke partnerschappen dragen bij aan een koolstofneutrale toekomst en zorgen ervoor dat we ons heruitvinden en een duurzamer leven kunnen leiden.”

Voor Axpo betekent de PPA met Borealis een nieuwe belangrijke mijlpaal in haar strategie om haar marktaandeel te vergroten op het vlak van de marketing van hernieuwbare energie in België.
Het team in Brussel stuurt de 'Origination'-activiteiten in België aan en biedt lokale en pan-Europese klanten diensten aan op het gebied van portefeuillebeheer, gestructureerde producten, emissiehandel en groene energie.

Domenico Franceschino, Head Origination Western & Eastern Europe bij Axpo, licht toe: “Wij zien in België een steeds toenemende vraag van energie-intensieve bedrijven om hun stroomverbruik te dekken met hernieuwbare energiebronnen. Dankzij onze jarenlange ervaring met internationale PPA’s zijn we goed geplaatst om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om hen te voorzien van klimaatvriendelijke energie die wordt opgewekt door windmolenparken en zonnecentrales in België. Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan duur-

zamere industriële productieprocessen en ondersteunen we de verdere uitbouw van hernieuwbare energiebronnen.”

EINDE

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Borealis Group
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Wenen, Oostenrijk)
e-mail: Virginia.Wieser@borealisgroup.com

Axpo Holding AG, Corporate Communications
tel.: +44 11 00 (Zwitserland), tel.: +41 56 200 41 10 (internationaal), e-mail: medien@axpo.com


Foto: Met de ondertekening van het contract zetten Borealis en Axpo een belangrijke volgende stap in de energietransitie.

© Axpo

Downloads
21 09 08 Borealis And Axpo Ppa Nl English, Dutch
Foto: Met de ondertekening van het contract zetten Borealis en Axpo een belangrijke volgende stap in de energietransitie. © Axpo
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com