Back to News

Borealis overweegt een uitkoopbod uit te brengen op Rosier

Borealis AG (Borealis) overweegt een uitkoopbod uit te brengen op Rosier SA (Rosier) aan een prijs per aandeel van EUR 20, overeenkomstig het Belgische Koninklijk Besluit op de Openbare Uitkoopbiedingen.

Het uitbrengen van het uitkoopbod is conditioneel aan het verkrijgen van het rapport van de onafhankelijke expert dat de gegevens voorzien in artikel 6 van het Koninklijk Besluit bevat, en de daadwerkelijke voltooiing van de kapitaalverhoging, waarvan de goedkeuring op de agenda staat van de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2022. Na de geplande kapitaalverhoging zou Borealis een belang van ongeveer 98% in Rosier bezitten.

Deze mededeling is slechts de uitdrukking van een intentie en vormt geen formele kennisgeving om een dergelijk uitkoopbod uit te brengen in de zin van het Koninklijk Besluit. Indien Borealis beslist om dergelijk bod formeel uit te brengen, zal Borealis te gelegener tijd een dossier indienen bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), met inbegrip van een ontwerpprospectus.

EINDE

Mediacontacten:

Group Communications: Investor relations:
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)
e-mail: media@borealisgroup.com
Elisabeth Schopf
Group Funding Manager
tel.: +43 1 22 400 707 (Vienna, Austria)
e-mail: Elisabeth.Schopf@borealisgroup.com


Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com