Back to News

Borealis verlengt de stilstand voor zijn propaandehydrogenatiefabriek (PDH) constructiesite in Kallo

De herstart van het megaproject wordt uitgesteld om voldoende tijd te hebben voor onderzoek en om aanvullende maatregelen in te stellen

In het licht van recente ontwikkelingen en nieuwsberichten over vermeende wanpraktijken bij een van de aannemers op de bouwwerf voor de nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli beslist om een stilstand van drie dagen af te kondigen voor haar PDH-bouwwerf in Kallo en om het contract te schorsen met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de pijpleiding-mechanische werken voor de bouw van het nieuwe PDH-project.

Borealis heeft besloten aanvullende sociale controles uit te voeren om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen. Aangezien het grondige onderzoek en de uitvoering van bijkomende vereiste maatregelen nog steeds aan de gang zijn, heeft Borealis besloten om de stilstand van haar PDH-bouwwerf in Kallo te verlengen tot nader order. Het opstarten zal dan geleidelijk worden hervat.

Borealis heeft een nultolerantie voor elke vorm van wanpraktijken en heeft daarom het contract met IREM-Ponticelli geschorst op basis van de schending door IREM van verschillende contractuele bepalingen en het lopende onderzoek door de Sociale Inspectie. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en zal nauw blijven samenwerken met de Sociale Inspectie om hun onderzoek voort te zetten. Het bedrijf onderzoekt de geuite bezorgdheden grondig om de gepaste maatregelen te kunnen nemen.

"We zijn momenteel bezig met het opzetten van aanvullende sociale controles om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen en elk risico op niet-naleving te voorkomen, in lijn met onze Goal Zero-benadering. Dit voortdurende streven naar nul incidenten is er niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor naleving van de geldende sociale regels,” licht Wim De Smet, Locatie Leider van Borealis Kallo toe, “Wij veroordelen elke vorm van schending van de mensenrechten. Daarom hebben we besloten om de bouw van ons megaproject in Kallo on hold te zetten tot alle aanvullende maatregelen zijn genomen."

Downloads
220801 NEWS Kallo status update NL English, Dutch
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com
Anne Cornelissen
Communications Specialist

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more