August 01, 2022

Borealis verlengt de stilstand voor zijn propaandehydrogenatiefabriek (PDH) constructiesite in Kallo

De herstart van het megaproject wordt uitgesteld om voldoende tijd te hebben voor onderzoek en om aanvullende maatregelen in te stellen

De herstart van het megaproject wordt uitgesteld om voldoende tijd te hebben voor onderzoek en om aanvullende maatregelen in te stellen

In het licht van recente ontwikkelingen en nieuwsberichten over vermeende wanpraktijken bij een van de aannemers op de bouwwerf voor de nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli beslist om een stilstand van drie dagen af te kondigen voor haar PDH-bouwwerf in Kallo en om het contract te schorsen met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de pijpleiding-mechanische werken voor de bouw van het nieuwe PDH-project.

Borealis heeft besloten aanvullende sociale controles uit te voeren om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen. Aangezien het grondige onderzoek en de uitvoering van bijkomende vereiste maatregelen nog steeds aan de gang zijn, heeft Borealis besloten om de stilstand van haar PDH-bouwwerf in Kallo te verlengen tot nader order. Het opstarten zal dan geleidelijk worden hervat.

Borealis heeft een nultolerantie voor elke vorm van wanpraktijken en heeft daarom het contract met IREM-Ponticelli geschorst op basis van de schending door IREM van verschillende contractuele bepalingen en het lopende onderzoek door de Sociale Inspectie. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en zal nauw blijven samenwerken met de Sociale Inspectie om hun onderzoek voort te zetten. Het bedrijf onderzoekt de geuite bezorgdheden grondig om de gepaste maatregelen te kunnen nemen.

"We zijn momenteel bezig met het opzetten van aanvullende sociale controles om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen en elk risico op niet-naleving te voorkomen, in lijn met onze Goal Zero-benadering. Dit voortdurende streven naar nul incidenten is er niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor naleving van de geldende sociale regels,” licht Wim De Smet, Locatie Leider van Borealis Kallo toe, “Wij veroordelen elke vorm van schending van de mensenrechten. Daarom hebben we besloten om de bouw van ons megaproject in Kallo on hold te zetten tot alle aanvullende maatregelen zijn genomen."

Downloads

Over Borealis
Borealis is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van geavanceerde en duurzame polyolefinenoplossingen, alsook Europees koploper in het recycleren van polyolefinen. In Europa zijn we marktleider in basischemicaliën en meststoffen. We maken gebruik van onze expertise in polymeren en decennialange ervaring om innovatieve en circulaire materiaaloplossingen met een toegevoegde waarde aan te bieden voor belangrijke sectoren zoals consumentenproducten, energie, gezondheidszorg, infrastructuur en mobiliteit.
We vinden telkens opnieuw uit wat essentieel is voor een duurzaam leven. Daarvoor bouwen we voort op ons engagement voor veiligheid, op onze mensen, innovatie en technologie, en uitmuntende prestaties. We gaan de transformatie naar een circulaire economie van polyolefinen versnellen en breiden geografisch uit om onze klanten over de hele wereld beter van dienst te zijn.

Met hoofdzetel in het Oostenrijkse Wenen stellen we momenteel 6.900 medewerkers tewerk in ruim 120 landen. In 2021 boekten we een totale omzet van 12.342 miljard euro en een nettowinst van 1.396 miljoen euro. Het Oostenrijkse internationale olie- en gasbedrijf OMV heeft 75% van onze aandelen in handen. De overige 25% is in handen van een holdingmaatschappij van Mubadala uit Abu-Dhabi. We leveren diensten en producten aan klanten over de hele wereld via Borealis en twee belangrijke joint ventures: Borouge (met Abu Dhabi National Oil Company of ADNOC, gevestigd in de VAE) en Baystar™ (met TotalEnergies, gevestigd in de VS).
www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Over Borealis in België
Borealis heeft drie productievestigingen in België: Kallo, Zwijndrecht en Beringen, evenals een shared service center in Mechelen met in totaal ongeveer 1200 medewerkers:

In Beringen beschikt Borealis over twee polypropyleenfabrieken (PP) en een compoundingfabriek. De belangrijkste toepassingsgebieden die Borealis in Beringen bedient zijn geavanceerde verpakkingen, hygiëne- en elektronische toepassingen en de automobielindustrie.
www.borealisgroup.com/beringen

In Kallo produceert Borealis polypropyleen en opereert er ook een dehydrogenatie-eenheid om propaan om te zetten in propyleen. In 2019 startten de bouwwerken voor een nieuwe propaan dehydrogenatie (PDH) fabriek van wereldformaat in Kallo. Het wordt een van de grootste en meest efficiënte installaties ter wereld.
www.borealisgroup.com/kallo

In Zwijndrecht
produceert Borealis ethyleencopolymeren en polyethyleen verdeeld over twee hogedrukreactorlijnen die gebruikt worden voor polyethyleen (PE)-verbindingen voor polyethyleen met lage dichtheid en materiaalbehandelingsfaciliteiten. Het belangrijkste toepassingsgebied is de wire- en cable lindustrie.
www.borealisgroup.com/zwijndrecht

De Borealis Digital Studio werd in 2018 opgericht in de buurt van Brussel als een autonome eenheid binnen het Digitaliseringsprogramma van Borealis en bestaat uit een team van ongeveer 30 digitale professionals. Het is de agile enabler van het bedrijf voor de ontwikkeling van slimme en bewezen bedrijfsoplossingen met toegevoegde waarde op basis van design thinking-principes.
www.borealisdigitalstudio.com

Get In Touch

Thank you for understanding that we are only able to respond to media enquiries. For all other inquiries, please reach out to us via these contact forms.

Media representatives can reach our media desk during work days in Austria between 8:30 a.m. and 17:00 p.m. (CET) via email or telephone.

High-resolution images and videos are available for download in our media gallery.


Group Media Desk

+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)

media@borealisgroup.com

Anne Cornelissen

Communications Specialist

+32 11 45 90 66

anne.cornelissen@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local