Back to News

Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

  • Borealis presenterar ett starkt helårsresultat med en nettovinst på 872 miljoner euro trots en försämrad polyolefinmarknad i Asien och pressade marginaler på integrerade polyolefiner i Europa
  • Nettovinst på 138 miljoner EUR under det fjärde kvartalet 2019 bidrar till ett stabilt totalresultat
  • Borealis implementerar en ny företagsstrategi under 2020

Nyckeltal

Q4 2019 Q4 2018

Helår

2019

Helår

2018
Försäljning, nettoMEUR1858209181038337
Total försäljning*MEUR2246255197689937
NettoresultatMEUR13894872906
Minskning/(ökning) av räntebärande skuld nettoMEUR(212)151(241)(515)
Skuldsättningsgrad%24%20%

* Nettoförsäljning för Borealis plus proportionell försäljning för konsoliderade företag

Borealis redovisar ett nettoresultat för fjärde kvartalet 2019 på 138 miljoner euro, jämfört med 94 miljoner euro för samma kvartal 2018. Resultatet för 2018 påverkades av en engångskostnad på 92 miljoner euro, medan resultatet för fjärde kvartalet 2019 drevs av en försvagad polyolefinmarknad i Asien, vilket minskade bidraget från Borouge. Samtidigt lindrade det förbättrade resultatet för segmenten för gödningsmedel, melamin och kväveprodukter delvis den negativa effekten av försvagade marginaler för integrerade polyolefiner i Europa under det sista kvartalet 2019.

För helåret 2019 noterade företaget ett nettoresultat på 872 miljoner euro, jämfört med 906 miljoner euro 2018. Resultatet för 2019 påverkades negativt av lägre priser på polyolefiner i Asien, vilket påverkade bidraget från Borouge. Samtidigt begränsades den negativa effekten tack vare goda marginaler för integrerade polyolefiner i Europa samt förbättrade resultat inom segmentet för gödningsmedel, melamin och kväveprodukter.

Under fjärde kvartalet minskade nettoskulden med 212 miljoner euro. För helåret 2019 ökade nettoskulden med 241 miljoner euro, främst som ett resultat av den höga investeringsnivån i anslutning till tillväxtprojekt och betalning av en utdelning på 525 miljoner euro för 2018 och en preliminär utdelning för 2019 på 300 miljoner euro till Borealis aktieägare. Kassainflödet från det stabila rörelseresultatet och utdelningar från Borouge gjorde att Borealis finansiella ställning förblev fortsatt stark, med en skuldsättningsgrad på 24% vid utgången av 2019.

Utvärdering och uppföljning

”Under 2019 levererade Borealis ett starkt finansresultat, enbart något under 2018, trots en försvagad marknad. På grund av den svagare globala ekonomin och ökad oro rörande aktuella geopolitiska osäkerheter, förväntar vi oss att marknadsvillkoren förblir tuffa under hela 2020. Trots det förväntar vi oss att året blir stabilt”, kommenterar Borealis CEO Alfred Stern.

”Under första kvartalet 2020 presenterade Borealis en ny företagsstrategi som bygger på Borealis kärnvärden och förmågor för att uppnå hållbar tillväxt i vårt fortsatta arbete. I grunden av den nya strategin finns övergången till en cirkulär ekonomi och skapandet av en ännu mer kundcentrerad organisation, som tillför värde på global skala. En lyckad implementering av strategin stärker Borealis ledande ställning inom branschen.”

SLUT

För mer information, kontakta:

Virginia Mesicek
Senior Manager a.i., External Communications
tel: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

photo: Borealis CEO Alfred Stern

photo: © Borealis

Downloads
Q4 FY 2019 Borealis visar ett starkt finansresultat trots försämrade marknadsvillkor English, Swedish
photo: Borealis CEO Alfred Stern photo: © Borealis
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

Media Release – 05/05/2023

Afin d’améliorer les performances de son site d’Ottmarsheim PEC-Rhin Borealis va procéder à son Grand Arrêt de maintenance

Read more

Media Release – 25/04/2023

COB Trente

Read more

News – 02/03/2023

Borealis Ottmarsheim: Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis Chimie : Index Egalité Professionnelle

Read more

News – 21/02/2023

Borealis LAT France : Index Egalité Professionnelle

Read more

Media Release – 02/01/2023

Borealis et YILDIRIM annoncent la finalisation de la vente de la participation de Borealis dans Rosier SA à YILFERT Holding dur Groupe YILDIRIM

Read more

Media Release – 03/10/2022

Borealis redémarre le chantier de PDH à Kallo avec Ponticelli comme contractant

Read more

Media Release – 26/09/2022

Borealis et YILDIRIM ont signé un accord contraignant pour que Yildirim acquière la participation de Borealis dans Rosier SA

Read more