September 07, 2021

Första testet med förnybar råvara i Borealis kracker i Stenungsund

Vegetabilisk bioråvara, istället för fossilt. Borealis i Stenungsund kommer under september att provköra förnybar råvara i sin kracker. Ett viktigt steg för att minska anläggningens klimatavtryck.

Vegetabilisk bioråvara, istället för fossilt. Borealis i Stenungsund kommer under september att provköra förnybar råvara i sin kracker. Ett viktigt steg för att minska anläggningens klimatavtryck.

Borealis kracker skapar byggstenar för hela petrokemin och är en förutsättning, inte bara för Borealis egen produktion, utan för flera närliggande företag. Den beskrivs ofta som hjärtat av kemiklustret i Stenungsund. Krackern är därmed också en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle.
Råvaran till krackern har traditionellt haft ett ursprung från naturgas och petroleum, men under september kommer Borealis för första gången i Stenungsund att provköra med förnybar vegetabilisk bioråvara.
– Vår vision är att vi de närmaste åren ska göra stora framsteg när det gäller att byta ut den fossila råvaran. Vi har gjort noggranna förberedelser inför testkörningen. Fungerar första testkörningen bra är det bara att fortsätta, fungerar det inte bra kommer vi se till att hitta lösningar så att det fungerar, säger Marcus Kierkegaard, Operations Manager för Krackern.

Testet omfattar tusen ton förnybar råvara. Det kan jämföras med krackerns hela årsvolym som uppgår till cirka 1,5 miljon ton, idag fossil, råvara.
– Nu först är det tester med bioråvara, ett volymmässigt litet steg, men ett steg som kommer att spela stor roll eftersom det stakar ut riktningen mot klimatneutralitet, säger Marcus Kierkegaard

Målet med att använda förnybar råvara är att minska anläggningens klimatavtryck, i linje med Borealis strategi att ställa om verksamheten till att bli hållbar, dels i Stenungsund men också i hela koncernen internationellt utifrån Bornewables™, koncernens nya cirkulära utbud av polyolefinprodukter. Med tillverkning av biobaserad plast från förnyelsebara råvaror kan Borealis minska koldioxidavtrycket från bolagets produkter. När bioråvara istället för fossil råvara används i krackern bildas biogen CO2 när bränngasen från processen eldas. Biogent CO2 ingår i kolets kretslopp och ger ingen klimatpåverkan som den fossila.

Produkterna från krackern är certifierade enligt ISCC plus. Det innebär att bioråvaran är spårbar, vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. I takt med att Borealis i Stenungsund nu tar viktiga steg på vägen till en hållbar produktion med förnybar råvara kommer massbalansmodellen att användas, där andelen förnybar råvara med tiden ska ökas.

– När det kommer till bioråvara är det viktigt ur ett hållbart helhetsperspektiv vilken råvara som används. Bioråvaran vi kommer att använda vid testet nu i september, och som vi planerar att använda i framtiden, konkurrerar inte med matproduktion. Den är en biprodukt från grödor som vi nu tar tillvara och använder som råvara i vår produktion, istället för att den blir avfall, säger Marcus Kierkegaard. Testerna planeras att genomföras 8-20 september.
– Vi kommer bland annat titta på hur användandet av bioråvara påverkar våra krackerugnar och om det kommer medföra ökade rengöringsintervall som i sin tur kan innebära produktionsförluster. Eventuella problem kommer vi att lösa. Hållbarhet är avgörande för oss, säger Marcus Kierkegaard.Borealis krackeranläggning i Stenungsund är redan idag en av de mest flexibla i Europa, genom att den kan använda en bredd av råvaror. Kapaciteten är på 620 000 ton per år etenproduktion och huvudprodukterna från krackern är eten och propen. Dessa produkter levereras till närliggande kemiföretag i Stenungsund och används också som råvara i Borealis polyetenanläggning, för att producera högteknologiska högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och Borstar®-produkter, som används främst för energikabel och vatten- och rörledningar.

Om Borealis: Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar och en europeisk marknadsledare inom baskemikalier, gödningsmedel och mekanisk återvinning av plast. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier. Nu ökar vi takten för att transformera till en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi växer geografiskt. Genom att fortsätta upptäcka nya lösningar för ett mer hållbart sätt att leva, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare och kompetens.

Borealis med huvudkontor i Wien, Österrike, har 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis omsättning 2019 var 8,1 miljarder euro och nettovinsten samma år 872 miljoner euro. OMV, det internationella olje- och gasföretaget med säte i Österrike, äger 75 % av Borealis. Återstående 25 % ägs av ett holdingbolag till Mubadala med säte i Abu-Dhabi. Vi levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen genom Borealis och två viktiga samriskföretag: Borouge (med Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, baserat i UAE) och Baystar™ (med Total, baserat i USA). www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Borealis i Stenungsund, Sverige:
Borealis, den enda polyetenproducenten (PE) i Sverige, ligger i Stenungsund, där företaget är den största arbetsgivaren i stadens industrikluster, med 950 anställda. I Stenungsund är produktionen inriktad på wire and cable-tillverkning och företaget levererar specialplast till några av världens största energi-, olje- och vattenledningsprojekt. Krackeranläggningen i Stenungsund är en av Europas flexiblaste krackrar, med möjlighet att använda nafta, etan, propan och butan som råvara. Huvudproduktionen för krackeranläggningen är eten och propen, som används för att producera högteknologisk, högdensitets polyeten (HDPE), lågdensitets polyeten (LDPE) och Borstar® PE-produkter som först och främst används för rör och wire and cable-applikationer. På Borealis i Sverige finns också ett Innovation Center som är fokuserat på polymerdesign, vetenskapliga tjänster och forskning och utveckling (R&D) för wire & cable-lösningar. 2018 invigdes det nya testlabbet för högspänningskablar i Stenungsund, för att möta den växande efterfrågan i samhället på wire & cable-produkter med hög kapacitet.

Get In Touch

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local