January 31, 2024

Formel Framtid 2024 - fortsätter driva viktiga framtidsfrågor för kemiföretagen

Allt är kemi. Så inleder Elin Hermansson och Jessica Waller årets upplaga av Formel framtid, en konferens som genomförs av Hållbar Kemi (samarbetsorganisation för Kemiföretagen i Stenungsund) och Stenungsunds kommun.

Drygt 130 personer, från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer medverkade i år på konferensen. Diskussionerna kretsade kring möjligheter och utmaningar för kemiföretagen i den pågående omställningen. En av de inbjudna gästerna var Sten Tolgfors, Landshövding i Västra Götalands län, som underströk vikten av samverkan mellan samhällets alla aktörer, för att möjliggöra industrins omställning. Stenungsund är den tredje största exportkommunen i Västra Götalandsregionen och spelar en viktig roll både i regionen och för landet. Sten Tolgfors trycker framförallt på det han ser som industrins nästa steg på hållbarhetsresan, elektrifiering. Där krävs god samverkan mellan alla samhällets instanser och att fler vågar ta modiga beslut som gynnar samhällets omställning och inte bara de egna intressena. Landshövdingen understryker att vi måste möjliggöra en större elproduktion nu, det kan inte vänta.

Jonas Eklund, Energi- och klimatexpert på Borealis medverkade under konferensen.

-På ett år ser jag att vi har ett gemensamt framåtskridande, speciellt runt elutmaningen. Det känns som att saker och ting börjar ramla på plats i den processen och att resan bär oss framåt, steg för steg. Jag blev också inspirerad av den presentation som vår landshövding Sten Tolgfors höll, där han ritade upp en tydlig bild av vår regions nuläge och vad som krävs av alla parter. Det är viktigt att träffas och samverka på det här sättet och jag känner stor support både från honom och andra aktörer, för den omställningsresa och de utmaningar vår industri står inför.

Formel framtid, årlig omställningskonferens med kemiföretagen i Stenungsunds.

  • More News & Stories On
  • Local