February 22, 2022

Het Antwerp@C-project zet een belangrijke volgende stap naar een halvering van de CO2-voetafdruk

Antwerp@C, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp heeft de ambitie om de inspanningen van de industrie te ondersteunen om de CO2 uitstoot in de Antwerpse haven richting 50% reductie tegen 2030 door de bouw van een gemeenschappelijke CO2-infrastructuur. Met de start van de engineering bereikt het project nu een nieuwe mijlpaal op weg naar duurzamere, koolstofarmere productie in het haven van Antwerpen. De zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven willen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van België en de EU. Het project beoogt in de komende jaren tegen redelijke kosten CO2 af te vangen en te exporteren om het op te slaan in offshore-capaciteiten of om het beschikbaar te maken voor mogelijk toekomstig hergebruik. Na afronding van de engineering wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht

De engineering is gestart, definitieve investeringsbeslissing verwacht tegen eind 2022

Start van de engineering (FEED-fase)
Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in 2021, heeft Antwerp@C nu de beslissing genomen om over te gaan naar de volgende fase en de engineering op te starten. Deze zullen de aanleg van een centrale “backbone” doorheen de haven van Antwerpen langs de industriezones op zowel de rechter- als de linkeroever van de Schelde verder uitwerken. Een gemeenschappelijke CO2 liquefactie-eenheid met tussentijdse opslag en maritieme laadfaciliteiten voor grensoverschrijdende scheepvaart maakt ook deel uit van de engineering. Deze studies worden gedeeltelijk gefinancierd door middel van een Connecting Europe Facility (CEF) subsidie, die in oktober 2020 is toegekend, door subsidies van de Vlaamse overheid voor de haalbaarheidsstudie en door bijdragen van alle consortiumdeelnemers. Nadat de engineering voltooid is, wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

Intussen hebben Fluxys, Air Liquide en Pipelink (dochteronderneming van Port of Antwerp) een ‘Open Season’ gelanceerd om de initiële vraag naar de CO2-infrastructuur

die zal worden aangelegd, in kaart te brengen. Open Season is een uitnodiging aan alle bedrijven in het havengebied van Antwerpen om hun interesse kenbaar te maken voor CO2-transport- en/of CO2-terminalinfrastructuur in Antwerpen. Alle Open Season details zijn terug te vinden op de website van Fluxys. De reacties zullen in overweging worden genomen om een definitieve investeringsbeslissing te nemen.

De haven van Antwerpen, pionier in koolstofafvang
De haven van Antwerpen is de thuisbasis van de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster in Europa. Ze vormt dan ook de ideale locatie om nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op te zetten voor innovatieve CO2-reductie. Daartoe hebben Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp eind 2019 de handen in elkaar geslagen onder de naam Antwerp@C, om de technische en economische haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een CO2-infrastructuur ter ondersteuning van toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilization & Storage) toepassingen. Carbon Capture & Storage (CCS) en eventueel ook Carbon Capture & Utilization (CCU) – dat wil zeggen het hergebruik van CO2 als grondstof voor de chemische industrie – worden gezien als belangrijke pistes in de transitie van de Port of Antwerp naar een koolstofneutrale haven. Dit innovatieve grensoverschrijdende CCUS-project zou een van de eerste en ’s werelds grootste multimodale open access CO2 -exportfaciliteiten zijn. Die toepassingen zijn belangrijke pistes in de transitie van de haven van Antwerpen naar een koolstofneutrale haven.

Het volledige persbericht is te lezen op de website van de Port of Antwerp

  • More News & Stories On
  • Local