Back to News

Huoltoseisokki Borealiksen Porvoon tuotantopaikkakunnalla

Borealiksen Porvoon laitokset pysäytetään määräajaksi huoltotöitä ja kunnossapitotöitä varten elokuun lopulla

Borealiksen Porvoon laitokset pysäytetään määräajaksi huolto- ja kunnossapitotöitä varten elokuun lopulla. Tuleva suurseisokki käsittää Borealiksen laitoksista olefiiniyksikön sekä muovitehtaiden polypropeeni-, Borstar®-polyeteeni- ja LD-polyeteenilaitokset. Seisokissa tehdään lakisääteisiä tarkastuksia, laitteiden puhdistus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä turva-automaatioon liittyviä testauksia ja parannuksia. Seisokissa tulee työskentelemään yli 2000 henkilöä.”Huoltoseisokit ovat erittäin tärkeitä, koska niillä varmistetaan laitosten turvallinen ja luotettava käyntijakso seuraavaan suunniteltuun seisokkiin asti”, toteaa Borealis Polymers Oy:n toimitusjohtaja Satu Kosonen-KaijaBorealiksen oman henkilöstön lisäksi seisokki työllistää noin 150 palvelutoimittajayrityksen kautta noin 2000 henkilöä. Seisokissa työskentelevät ovat pääsääntöisesti kotimaasta, mutta erikoisosaajia tulee eri Euroopan maista, kuten mm. Hollannista, Ruotsista, Baltian maista ja Saksasta.”Seisokilla on välillinen työllistävä vaikutus, josta merkittävä osuus jää Porvoon talousalueelle. Kokonaisuudessaan seisokissa arvioidaan tehtävän jopa 750 000 työtuntia, joka vastaa yli 300 työvuotta”, sanoo Borealis Polymers Oy:n seisokkipäällikkö Antti Tapio.

Laitosten pysäytykset aiheuttavat soihdutusta

Laitokset pysäytetään yksitellen. Ensimmäisen laitoksen pysäytys alkoi keskiviikkona 15.8.2023 ja pysäytykset jatkuvat viikon 35 loppuun asti. Pysäytysten jälkeen alkavat varsinaiset seisokkityöt ja laitosten on tarkoitus olla tuotannossa lokakuussa.Borealis pahoittelee laitosten pysäytyksistä ja käynnistyksistä sekä seisokkitöistä naapurustolle aiheutuvaa haittaa. Ympäristöön näkyvät ja kuuluvat vaikutukset pyritään minimoimaan, mutta valitettavasti niiltä ei voida kokonaan välttyä. Laitosten pysäytysten ja käynnistysten aikana turvasoihtujen liekki on tavallista suurempi ja soihdun aikaansaama ääni kovempi. Ajoittain voi myös ilmetä lievää hajuhaittaa. Seisokkitöiden aikana laitoksilta saattaa kuulua normaalia enemmän melua. Lisäksi liikenne Kilpilahteen johtavilla teillä lisääntyy, koska seisokki työllistää päivittäin satoja ulkopuolisia henkilöitä.

Suunnittelulla pyritään varmistamaan turvallinen toteutus

Turvallisuus on Borealiksella aina etusijalla. ”Seisokit ovat poikkeustilanne ja niiden sujuminen turvallisesti on pyritty varmistamaan erittäin huolellisella suunnittelulla. Tulevan seisokin suunnittelu aloitettiin jo 2 vuotta sitten”, kertoo toimitusjohtaja Satu Kosonen-Kaija. Turvallisuusasioita korostetaan seisokkiin töihin tulevien koulutuksissa ja mm. seisokkialueen visuaalisissa ohjeistuksissa.Seisokista tiedotetaan tarvittaessa lisää www.kilpilahti.fi -sivuilla

Borealiksen Porvoon laitokset pysäytetään määräajaksi huoltotöitä ja kunnossapitotöitä varten elokuun lopulla

Downloads
Borealiksen Porvoon laitokset pysäytetään määräajaksi huoltotöitä ja kunnossapitotöitä varten elokuun lopulla