June 02, 2023

Maailmanlaajuisen muovisopimuksen puolesta toimivan yrityskoalition jäsenenä Borealis tukee YK:n sopimusta koskien muovisaastetta

Oikeudellisesti sitovan YK-sopimuksen kehittäminen on pitkään aikaa paras mahdollisuus käsitellä muovisaastekriisiä maailmanlaajuisesti koordinoidulla tavalla. YK:n ympäristökokouksessa maaliskuussa 2022 hyväksytty päätöslauselma aloitti hallitusten välisen neuvotteluprosessin globaalista muovisopimuksesta. Se on selkeä kehotus järjestelmän muuttamiseen kohti muovien kiertotaloutta, jotta muovi pysyy taloudellisessa käytössä, mutta poissa ympäristöstä.

Yli 100 johtavaa yritystä, kuten Borealis, sekä rahoituslaitoksia ja kansalaisjärjestöjä, on asettunut maailmanlaajuista muovisopimusta tukevan yrityskoalition

käytäntösuositusten taakse. Yhteinen visiomme näkee sopimuksen keskeisenä käytäntöjen mekanismina nopeuttaen etenemistä kolmella kriittisellä alueella: muovituotannon vähentäminen (ensisijaisesti ongelmallisten, suurella todennäköisyydellä ympäristöön vuotavien muovisovellusten poistaminen, ja kysyntämme vähentäminen lyhytikäisille tuotteille, joita ei voida kierrättää käytännössä ja riittävässä mittakaavassa), käyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti parantamalla kaikkien tarpeellisten muovien kiertoa sekä ehkäisemällä ja korjaamalla vaikeasti torjuttavia mikro- ja makromuovipäästöjä ympäristöön.

Borealis tukee tätä pitkään aikaan parasta mahdollisuutta torjua muovisaastetta

Ehdotettu YK:n maailmanlaajuinen sopimus muovisaasteen lopettamiseksi pitkään aikaan paras mahdollisuus käsitellä muovisaastekriisiä maailmanlaajuisesti koordinoidulla tavalla, ja tuoda kansainvälinen yhteisö oikeudellisesti sitovan kiertotalouden vision taakse.

Olemme Borealiksella olleet omistautuneita tälle asialle alusta asti: vuonna 2018, osana maailmanlaajuista sitoumusta, jota Ellen MacArthur Foundation (EMF) johti yhteistyössä YK:n ympäristöohjelman kanssa. Vuonna 2021 lupasimme myydä 350 000 tonnia kierrätettyä muovia vuodessa vuoteen 2025 mennessä, ja allekirjoitimme ensimmäisten joukossa Ellen MacArthur Foundationin ja WWF:n kehotuksen laatia YK:n sopimus muovisaasteen torjumiseksi.

Olemme ylpeitä saadessamme liittyä EMF:n ja WWF:n koolle kutsumaan maailmanlaajuista muovisopimusta tukevaan yrityskoalitioon. Yhteinen visiomme näkee sopimuksen keskeisenä käytännön mekanismina nopeuttaa etenemistä kohti kiertotaloutta ja poistaa muovisaaste.

Borealiksella olemme sitoutuneet tukemaan ja vahvistamaan koalition ponnisteluja kaikilla näillä alueilla, sekä tekemään kaikkemme edistääksemme kehitystä.

Borealis johtaa edelleen eturintamassa muutosta kohti kiertotaloutta

Kiertotalouden kaskadimallimme osoittaa, miten yhdistämme holistisen näkemyksen muovin elinkaaresta läpimurtotekniikoilla edistääksemme kiertoa ja vähentääksemme fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin osuutta.

Borcycle™-, Borvida™-, Bornewables™- ja Stelora™-sarjoillamme tarjoamme täyden valikoiman kiertotaloustuotteita biomassasta sekä mekaanisesti ja kemiallisesti kierrätetystä raaka-aineesta. Lisäksi jatkamme investointeja kierrätysteknologioihin ja innovaatiokapasiteettiimme mahdollistamaan muutosta kohti kiertotaloutta.

Tavoitteemme

Jatkossa kestävän kehityksen tavoitteemme on luoda maailma, jossa ei hukata resursseja, ei tuoteta päästöjä ympäristöön, eikä aiheuteta haittaa yhteiskunnalle. Samalla tuotamme vaurautta Borealikselle ja sidosryhmillemme. Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet [WV1] parantaa muovien kiertokulkua, suojella ilmastoa ja huolehtia yhteisöjemme terveydestä ja turvallisuudesta.

Kiertotalouden tavoitteet

Vuonna 2019 Borealis jalosti noin 64 000 tonnia kiertotaloustuotteita Euroopassa. Vuoteen 2025 mennessä Borealis tavoittelee kiertotaloustuoteratkaisujen kapasiteetin lisäämistä 600 000 tonniin. Näitä ovat kierrätetyt ja uusiutuvat polymeerit ja kemikaalit sekä uusiutuvat hiilivedyt. Vuoteen 2030 mennessä kiertotaloustuotteiden ja -ratkaisujen kapasiteetin odotetaan nousevan 1,8 miljoonaan tonniin maailmanlaajuisesti. Tämä tekee nykyhetken muovijätteestä arvokkaan resurssin, jota voidaan käyttää uudelleen. Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen vähentää merkittävästi myös konsernin Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä.

Kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteet

Borealis pyrkii vähentämään Scope 1- ja Scope 2 -päästöjään 5,1 miljoonasta tonnista (perusvuosi 2019) alle 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennysportfolio sisältää uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön käytön lisäämisen vuosikymmenen aikana sekä hiilidioksidin talteenottoprojektit, jotka käynnistyvät tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla. Vähennystavoite sisältää myös lannoitteita, teknisiä typpituotteita ja melamiinia sisältävän Borealiksen typpiliiketoiminnan myynnin.

Energiankulutuksen tavoitteet

Vuonna 2022 noin 28 % Borealiksen omassa toiminnassaan käyttämästä sähköstä oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Vuoteen 2025 mennessä uusiutuvien osuus sähkövalikoimassa kasvaa 40 % tasolle. Vuoteen 2030 mennessä 100 % Borealiksen polyolefiini- ja hiilivetytoiminnoissa käytetystä sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä. Lisäksi konserni pyrkii saavuttamaan nollatavoitteen jatkuvalle soihdutukselle, ja se pyrkii edelleen siihen, että muovipellettien menetys toiminnassa on nolla.

Lisätietoja:

Yritysten koalitio maailmanlaajuisen muovisopimuksen puolesta

Borealiksen kannanotot