May 08, 2024

Onderhoudswerken Borealis Antwerpen vanaf midden mei

Tussen midden mei tot begin juni zullen we één van onze fabrieken in Antwerpen stilleggen om onderhouds- en aanpassingswerken te doen, die onmogelijk kunnen gebeuren terwijl we in productie zijn.

Wij onderhouden onze fabrieken voortdurend, maar elke 3 jaar nemen we ze allemaal voor een langere periode uit dienst om bepaalde onderhoudswerken en keuringen te kunnen doen, om onze faciliteiten voortdurend te verbeteren en om onze processen duurzamer te maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de activiteiten veilig en betrouwbaar blijven naar de toekomst toe.

Midden mei beginnen we met het ledigen (gasvrij maken) van de installatie en dat kan tot fakkelen leiden. Ook het terug opstarten (begin juni) zou fakkelen met zich mee kunnen brengen. Wij zullen alles in het werk stellen om dit tot een minimum te herleiden en zo de overlast te beperken.

Get In Touch

Media Belgium

media.belgium@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local