Back to News

Petrochemiebedrijven vormen Cracker of the Future Consortium en tekenen R&D-overeenkomst

Het Cracker Of The Future Consortium Bestaande Uit Basf Borealis Bp Lyondell Basell Sabic En Total Heeft Als Doel De Co2 Uitstoot Bij De Productie Van Basischemicaliën Aanzienlijk Te Verlagen

©Tom Bayer-Fotolia.com

Concerns onderzoeken elektrisch kraken om uitstoot broeikasgassen te verminderen

Media release published by Brightlands

Zes petrochemieconcerns in Vlaanderen België, Noordrijn-Westfalen, Duitsland en Nederland (Trilaterale Strategie) maken vandaag bekend dat zij een consortium hebben gevormd om gezamenlijk te onderzoeken hoe stoomkrakers kunnen worden geëxploiteerd met gebruik van groene stroom in plaats van met de fossiele brandstoffen nafta of gas. Het Cracker of the Future Consortium, bestaande uit BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, SABIC en Total, heeft als doel de CO^2-uitstoot bij de productie van basischemicaliën aanzienlijk te verlagen. De concerns zijn overeengekomen dat zij zullen investeren in R&D en kennisuitwisseling om de mogelijkheden te inventariseren om voor de productie van basischemicaliën over te stappen naar groene stroom.

Deze basischemicaliën, waaronder ethyleen, propyleen, butadiene en BTX, worden geproduceerd in stoomkrakers en merendeels omgevormd tot kunststoffen. Toegepast in lichtgewicht componenten in voertuigen verbeteren kunststoffen de veiligheid en het passagierscomfort en verlagen ze brandstofverbruik en emissies. Kunststof verpakking beschermt en bewaart voedsel van veld tot bord. In het algemeen leveren polymeren een belangrijke bijdrage aan efficiënt gebruik van grondstoffen en energie en hebben zo een positieve impact op de maatschappij. Polymeren zullen altijd nodig zijn. Zeker binnen de context van opkomende energie gerelateerde technologieën zijn polymeren cruciaal, bijvoorbeeld voor toepassing in windmolens, zonnepanelen en batterijen. De chemische industrie heeft altijd vooraan gelopen bij deze innovaties en zal oplossingen blijven leveren voor een duurzamere toekomst.

Stoomkrakers bieden industrieel de grootste mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een van de opties die wordt overwogen is de ovens van de krakers elektrisch te verhitten in plaats van met fossiele brandstoffen.

Door gebruik van stroom uit hernieuwbare bronnen, zou dat de CO2 uitstoot van de stoomkrakers aanzienlijk kunnen dalen. Het ontwikkelen van op elektriciteit gebaseerde kraaktechnologie is echter uitdagend. De gekozen oplossing voor emissiereductie moet namelijk technologisch en economisch haalbaar zijn vergeleken met het huidige proces, passen in een toekomstige koolstofarme waardeketen en op tijd geïmplementeerd kunnen worden om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Ervan uitgaande dat aan deze eisen wordt voldaan, zal ontwikkeling en implementatie van op elektriciteit gebaseerde kraaktechnologie eraan bijdragen dat de sector duurzaam blijft produceren en tegelijkertijd de koolstofvoetafdruk van vermindert.

Na ondertekening van de overeenkomst zijn de leden van het consortium begonnen met het onderzoeken en inventariseren van de technische opties. Wordt een potentieel technische oplossing geïdentificeerd, dan zullen de partijen bepalen of ze een of meerdere gezamenlijke ontwikkelingsprojecten zullen uitvoeren, waaronder R&D-activiteiten dat ook een demonstrator van een proof of concept kan inhouden.

Trilaterale strategie

De samenwerking is een direct resultaat van de trilaterale strategie voor de chemische industrie die is opgesteld door de ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Nederland en de brancheorganisaties voor de chemische industrie VCI (Duitsland), Essenscia (België) en VNCI (Nederland). De Trilaterale Strategie met de titel; “uit te groeien tot een wereldwijde motor voor de transitie naar een duurzaam en competitief chemiecluster” werd eind 2017 aangeboden aan de Europese Commissie (link). Er zijn drie tafels opgezet om de strategie uit te werken: Energie, Infrastructuur en Innovatie.

De Innovatietafel kent drie succesfactoren: technische innovaties om de energie- en grondstofproductie mogelijk te maken, digitale transformatie om de concurrentiepositie te verbeteren, en kadervoorwaarden om innovatie te bevorderen door grensoverschrijdende samenwerking.

Chemiecluster

De trilaterale regio van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen is een logische keuze voor een Europees startpunt, omdat de gecombineerde regio het grootste chemiecluster ter wereld vormt met een jaarlijkse omzet van 180 miljard euro en 350.000 banen.

De zes leden van het Cracker of Future Consortium, voorgezeten door Brightlands Chemelot Campus, hebben als doel gezamenlijk innovatieve waardeproposities te creëren voor de ontwikkeling van duurzame technologieën in lijn met de mededingingswetgeving.

“Dit is een unieke samenwerking die gericht is op het reduceren van de industriële koolstofvoetafdruk om zo bij te dragen aan een betere samenleving als geheel”, zegt Bert Kip, voorzitter van de Trilaterale Innovatietafel en CEO van Brightlands Chemelot Campus. "Het is het bewijs van het commitment van de chemiesector om collectief te zoeken naar technologische oplossingen die de broeikasgasemissies van onze activiteiten minimaliseren. Wij zijn er trots op dat wij deze eerste stap gezamenlijk hebben gezet en zien uit naar de successen die voor ons liggen.”

Opmerking voor redacteuren, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Cracker of the Future Consortium kunt u contact opnemen met Lia Voermans, Director Innovation Strategy, Brightlands Chemelot Campus +31 (0)6 22 541 453.

Het Cracker Of The Future Consortium Bestaande Uit Basf Borealis Bp Lyondell Basell Sabic En Total Heeft Als Doel De Co2 Uitstoot Bij De Productie Van Basischemicaliën Aanzienlijk Te Verlagen

©Tom Bayer-Fotolia.com

Downloads
Het Cracker Of The Future Consortium Bestaande Uit Basf Borealis Bp Lyondell Basell Sabic En Total Heeft Als Doel De Co2 Uitstoot Bij De Productie Van Basischemicaliën Aanzienlijk Te Verlagen ©Tom Bayer-Fotolia.com
Media Contact
Group Media desk
Virginia Wieser, Lena Lehner
+43 1 22 400 899 (Vienna, Austria)
media@borealisgroup.com

Related News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more