February 09, 2022

Verksamhet under covid-19, uppdatering 28 januari 2022

Vi fortsätter att tillämpa strikta hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra spridningen av covid-19 och dess varianter och säkerställa kontinuitet i verksamheten

Sedan covid-19 bröt ut har vi lyckats säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra anställda på ett framgångsrikt sätt. Detta skapar en grund för kontinuitet i verksamheten och förblir vår högsta prioritet under 2022.

Den nya omicron-varianten gör att vi alla står inför en ny våg av covid-19-infektioner. Vi hanterar situationen genom att fortsätta lära av våra erfarenheter och vi vidtar alla rimliga åtgärder för att bidra till att stoppa spridningen av covid-19 och dess varianter. Vi ser utmaningarna som orsakas av denna ännu mer smittsamma variant och vi har ökat ansträngningarna för att skydda anställda och affärspartners samtidigt som vi behåller våra åtgärder för kontinuitet i verksamheten. Detta gör vi genom att följa, och vid behov överskrida, myndigheternas riktlinjer för varje land och region där vi är verksamma. Arbetsscenarierna utvärderas fortlöpande individuellt för alla våra verksamhetsplatser. I utvärderingen ingår en riskbedömning som utförs av våra Location Leadership Teams och våra Health, Safety & Environment- och HR-organisationer. Sedan januari i år har vi också ökat utbytet av metodtips och bästa praxis mellan våra anläggningar så att vi kan lära av och stödja varandra ännu bättre. Samtidigt fortsätter vi att aktivt uppmuntra våra anställda att vaccinera sig mot covid-19.

Med dessa åtgärder stödjer vi också våra kunder och affärspartner genom att minimera deras anställdas exponering för potentiella säkerhets- eller hälsorisker. Samtidigt förväntar vi oss att våra partner följer covid-19-relaterade lagkrav och förordningar utfärdade av myndigheter på nationell och regional nivå.

Håller kontakten

Av praktiska skäl är det inte möjligt för oss att besvara individuella kundundersökningar om vilka säkerhetsåtgärder vi för närvarande tillämpar för alla våra anläggningar. Tack för visad förståelse för detta!

Vi håller våra regionala webbplatser uppdaterade med rådande säkerhetsbestämmelser, eftersom affärspartner som behöver åtkomst till våra anläggningar också måste följa dessa åtgärder. Tack för att du kontrollerar den här informationen och stämmer av med din direktkontakt på Borealis innan du får tillträde till en av våra anläggningar.

Vi fortsätter att tillhandahålla regelbundna uppdateringar och information via våra etablerade kanaler. Tveka inte att vända dig till din direktkontakt på Borealis eller använda dessa kontaktformulär om du har frågor.

  • More News & Stories On
  • Local