Back to News

Versnelde elektrificatie met ‘Cracker of the Future’

Persbericht gepubliceerd door Brightlands
Figuur: Elektrische krakers maken essentiële proces routes voor de circulaire economie mogelijk

© Brightlands

Vandaag kondigt het consortium ‘Cracker of the Future’ twee nieuwe leden en een versnelling van de ontwikkeling van de baanbrekende technologie om het stoomkraakproces te elektrificeren aan. Hierdoor wordt een revolutionaire vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk gemaakt.

Het consortium is verheugd en trots om twee nieuwe lid-bedrijven aan te kondigen: recentelijk hebben Repsol en Versalis (Eni) zich bij het consortium aangesloten. Het consortium bedrijft samen met oprichters Borealis (lid van de OMV Group), BP en TotalEnergies SE [1]ongeveer een derde van de stoomkraakcapaciteit in de Europese Unie [2], met productie-units in Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje en Zweden.


We hebben gezocht naar de beste technologieën en hebben inzicht in hun potentieel, ontwikkelingsstatus en behoeften:

Er zijn diverse mogelijkheden voor verwarming die gebaseerd zijn op elektriciteit, elk met zijn voordelen, kansen, nadelen en risico's. Het consortium heeft vele op elektriciteit gebaseerde verwarmingstechnologieën beoordeeld en een aantal daarvan grondiger onderzocht om de ontwikkelingsstatus te evalueren en potentiële samenwerking met leveranciers van technologie en apparatuur te bespreken.

We gaan nu richting het testen van deze baanbrekende technologie:

We zijn bezig met het evalueren van verschillende technologie kansen en zullen binnenkort één van onze veelbelovende voorkeursopties aankondigen, terwijl een aantal andere veelbelovende concepten verder onderzoek vragen voordat we tot een beslissing kunnen komen. Zo’n geleidelijke trechtering van kansen maakt het voor het consortium mogelijk om snel voor de meest veelbelovende technologieën te kiezen, terwijl ruimte over blijft voor potentiële nieuwe veelbelovende opties.

In het beoogde scenario, en met innovatiesteun van de overheid, kan er in 2023 een demonstratie van de technologie plaatsvinden en zou deze in 2026 al commercieel beschikbaar kunnen zijn. De beschikbaarheid van voldoende betaalbare hernieuwbare elektriciteit (en infrastructuur) is essentieel voor commerciële toepassing.

[1] BASF, Sabic en LyondellBasell hebben besloten om wegens strategische bedrijfsredenen hun deelname aan het consortium niet verder voort te zetten (zie ook Petrochemical companies form Cracker of the Future Consortium and sign R&D agreement | Brightlands).

[2] Eigen beoordeling, gebaseerd op https://www.petrochemistry.eu/about-petrochemistry/petrochemicals-facts-and-figures/cracker-capacity/ inclusief de kraakcapaciteiten van OMV;

Stoomkrakers zijn essentieel voor de chemische industrie en samenleving:

Stoomkrakers zetten nafta of vloeibaar aardgas om in basisbouwstenen (inclusief etheen, propeen en aromaten) die het begin zijn van vele chemische waardeketens. Deze omzetting kost echter veel energie en vindt plaats in ovens met temperaturen van 850 graden Celsius die typisch worden bereikt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De bouwstenen worden omgezet in verschillende chemische producten die bijdragen aan de functionaliteit van onze manier van leven. Denk hierbij aan medische toepassingen, verpakkingen die ons voedsel beschermen, en polymeren in windmolens, zonnepanelen, batterijen en lichtgewicht auto's.

Elektrische stoomkrakers zijn een grote stap richting een klimaatneutraal Europa:

Momenteel stoten stoomkrakers in Europa ongeveer 30 megaton CO2 per jaar uit (ongeveer 20-25% van de totale broeikasgasuitstoot van de chemische industrie in Europa [3]). Het grootste deel van deze emissies komt van de ovens van stoomkrakers. Elektrisch kraken met hernieuwbare energie kan, in combinatie met andere elektrificatie maatregelen, de broeikasgasemissies grotendeels wegnemen.

[3] Gebaseerd op scope 1, inclusief niet-CO2-broeikasgassen.

Elektrische stoomkrakers maken essentiële procesroutes voor de circulaire economie mogelijk:
Momenteel werken Europese stoomkrakers hoofdzakelijk op de fossiele grondstof nafta en met enkele lichtere grondstoffen zoals LPG en ethaan die voortkomen uit het raffineren van olie of vloeibaar aardgas. Elektrische stoomkrakers kunnen tevens bionafta en pyrolyse-olie uit afvalplastic omzetten (chemische recycling) en daardoor essentiële procesroutes voor de circulaire economie mogelijk maken.

Voor het leveren van elektrische stoomkrakers is een publiek-private samenwerking nodig:

Om aan de Europese Green Deal te voldoen en klimaatneutraal en circulair te worden, zijn enorme en baanbrekende veranderingen vereist. Een van de belangrijkste veranderingen is het ontwikkelen van elektrische stoomkrakers. Om deze doelen te behalen, is een publiek-private samenwerking meer dan ooit essentieel.


Brightlands Chemelot Campus zal het consortium blijven coördineren
De hierboven genoemde bedrijven die olefines produceren, dragen met middelen en expertise bij aan het consortium. Brightlands Chemelot Campus biedt proces- en inhoudelijke steun.


EINDE VAN PERSBERICHT

Contact media:
Lia Voermans, Director Innovation Strategy, Brightlands Chemelot Campus, +31 (0)6 22 541 453, Nederland.

Figuur: Elektrische krakers maken essentiële proces routes voor de circulaire economie mogelijk

© Brightlands

Downloads
Press Release Cracker Of The Future Dutch Dutch
Figuur: Elektrische krakers maken essentiële proces routes voor de circulaire economie mogelijk © Brightlands

Latest News

Media Release – 05/07/2023

Borealis finalise la vente de ses activités Azote à AGROFERT

Read more

News – 01/09/2022

Borealis PEC-Rhin SAS : Egalité Professionnelle

Read more

News – 18/08/2022

Après la résiliation de tous les contrats avec Irem, Borealis procède à un nouvel appel d'offres pour la majorité des contrats de construction de PDH à Kallo, Belgique

Read more

Media Release – 04/02/2021

Borealis enregistre un solide résultat financier pour 2020 malgré un environnement de marché volatil

Read more

Media Release – 25/11/2020

Fin de la dispersion d’un panache de fumée orangé qui s’est produit sur notre site Borealis de Grandpuits

Read more

Media Release – 04/11/2020

Malgré un environnement de marché difficile, mais en amélioration, Borealis enregistre de solides résultats financiers pour le troisième trimestre

Read more

Media Release – 06/08/2020

Malgré la crise du COVID-19 et des prix du pétrole à la baisse, Borealis enregistre des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly

Read more

Media Release – 25/07/2020

Déclenchement électrique sur le site Borealis à Grand-Quevilly - point de situation de 13h00

Read more