June 01, 2023

Steun aan deze unieke kans om plasticvervuiling aan te pakken

De ontwikkeling van een wettelijk bindend VN-verdrag is een unieke kans om de crisis van plasticvervuiling op een wereldwijd gecoördineerde manier aan te pakken.

Als lid van de Business Coalition for a Global Plastics Treaty (Bedrijfscoalitie voor een wereldwijd plasticverdrag) steunt Borealis de ontwikkeling van het VN-verdrag inzake plasticvervuiling

De ontwikkeling van een wettelijk bindend VN-verdrag is een unieke kans om de crisis van plasticvervuiling op een wereldwijd gecoördineerde manier aan te pakken. De resolutie die in maart 2022 tijdens de Milieuvergadering van de VN werd aangenomen, markeerde het begin van het intergouvernementele onderhandelingsproces voor een wereldwijd plasticverdrag. Het is een duidelijke oproep tot systeemverandering in de richting van een circulaire economie voor plastics, om ervoor te zorgen dat ze in de economie en uit het milieu blijven.

Meer dan 100 toonaangevende bedrijven, zoals Borealis, financiële instellingen en ngo's, scharen zich achter de beleidsaanbevelingen van de Business Coalition for a Global Plastics Treaty. Onze gedeelde visie ziet het verdrag als het belangrijkste beleidsmechanisme om vooruitgang te versnellen op drie cruciale gebieden: de vermindering van de plasticproductie (met prioriteit voor het elimineren van problematische plastictoepassingen met een grote kans op lekken in het milieu en het verminderen van onze vraag naar producten met een korte levensduur die in de praktijk en op grote schaal niet circulair kunnen zijn). Het gebruik volgens de principes van een circulaire economie, meer circulatie van alle noodzakelijke plastics. De preventie en sanering van moeilijk te verhelpen lekkages van micro- en macroplastics in het milieu.

Borealis steunt deze unieke kans om plasticvervuiling aan te pakken


Het voorgestelde wereldwijde VN-verdrag om de vervuiling door plastic te beëindigen is een unieke kans om de crisis van de plasticvervuiling op een wereldwijd gecoördineerde manier aan te pakken – om de internationale gemeenschap achter een wettelijk bindende visie in verband met circulaire economie te scharen.
Bij Borealis zijn we vanaf de eerste dag gepassioneerd door deze missie: in 2018, als onderdeel van The Global Commitment geleid door de Ellen MacArthur Foundation (EMF) in samenwerking met het VN-milieuprogramma. In 2021 beloofden we om tegen 2025 jaarlijks 350 kiloton gerecycleerd plastic te verkopen, en we werden vroege ondertekenaars van de oproep van de Ellen MacArthur Foundation en het WWF voor een VN-verdrag om plasticvervuiling aan te pakken.
We zijn er trots op dat we ons hebben aangesloten bij de Business Coalition for a Global Plastics Treaty, samengeroepen door EMF en WWF. Onze gemeenschappelijke visie ziet het verdrag als het belangrijkste beleidsmechanisme om de voortgang naar een circulaire economie te versnellen en een einde te maken aan plasticvervuiling.
Bij Borealis zetten we ons in om de inspanningen van de Coalitie op elk van deze gebieden te ondersteunen en te versterken, en om er alles aan te doen om zelf vooruitgang te boeken.

Borealis blijft het voortouw nemen voor een circulaire transformatie


Onze circulaire cascade laat zien hoe we een holistische kijk op de levenscyclus van plastics combineren met baanbrekende technologieën om circulariteit te bevorderen en het aandeel van plastics gemaakt van fossiele grondstoffen voortdurend te verminderen.

Met onze assortimenten Borcycle™, Borvida™, Bornewables™ en Stelora™, bieden we het volledige gamma aan van circulaire producten uit biomassa, maar ook mechanisch en chemisch gerecycleerde grondstoffen. Daarnaast blijven we investeren in recyclingtechnologieën en onze innovatiecapaciteiten, die ons in staat stellen het voortouw te nemen bij een circulaire transformatie.

Onze doelstellingen


Onze duurzaamheidsambitie voor de toekomst is een wereld te creëren waarin er geen verspilling van hulpbronnen is, geen uitstoot in het milieu en geen schade aan de samenleving, terwijl we welvaart creëren voor Borealis en onze belanghebbenden. We hebben onszelf ambitieuze doelen op lange termijn gesteld om de circulariteit van plastics te verbeteren, het klimaat te beschermen en te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschappen.

Doelstellingen circulaire economie

In 2019 verwerkte Borealis ongeveer 64 kiloton circulaire producten in Europa. Tegen 2025 streeft Borealis naar een capaciteitsverhoging van circulaire productoplossingen tot 600 kiloton. Deze omvatten gerecycleerde en hernieuwbare polymeren en chemicaliën, evenals hernieuwbare koolwaterstoffen. Tegen 2030 zal de capaciteit van circulaire producten en oplossingen wereldwijd 1,8 miljoen ton bedragen, waardoor het plastic afval van vandaag een waardevolle hulpbron wordt die kan worden hergebruikt. De overgang van een lineaire naar een circulaire economie zal ook de Scope 3-broeikasgasemissies van de Groep aanzienlijk verminderen.

Doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen

Borealis streeft ernaar zijn Scope 1- en Scope 2-emissies te verminderen van 5,1 miljoen ton (basisjaar 2019) tot minder dan 2 miljoen ton in 2030. Het emissiereductieportfolio omvat een toenemend gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gedurende het hele decennium, evenals projecten voor het afvangen van koolstof, die in de tweede helft van dit decennium van start zullen gaan. De reductiedoelstelling omvat ook het aangekondigde afstoten van de stikstofactiviteiten van Borealis, die meststoffen, technische stikstofproducten en melamine omvatten.

Doelstellingen inzake energieverbruik

In 2022 was ongeveer 28% van de elektriciteit die Borealis voor eigen activiteiten gebruikte, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Tegen 2025 zal het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix toenemen tot 40%. Tegen 2030 zal 100% van de elektriciteit die Borealis gebruikt in activiteiten op het gebied van polyolefinen en koolwaterstoffen van hernieuwbare oorsprong zijn. Bovendien streeft de Groep ernaar om emissies als gevolg van affakkeling te voorkomen en blijft ze ernaar streven verlies van plastic pellets bij de productie te stoppen.

Voor meer informatie:


Bedrijfscoalitie voor een wereldwijd plasticverdrag

Standpunten en verklaringen van Borealis

Get In Touch

Anne Cornelissen

Communications Specialist

+32 11 45 90 66

anne.cornelissen@borealisgroup.com