March 04, 2024

Borealis firar sina första 30 år

• Pionjär och innovatör inom polymerdesign driver kemiindustrins transformation till cirkularitet • Kontinuerlig global tillväxt med kundfokus • Vår historia och vår framtid byggs av medarbetarnas starka engagemang och hängivna arbete

  • Pionjär och innovatör inom polymerdesign driver kemiindustrins transformation till cirkularitet
  • Kontinuerlig global tillväxt med kundfokus
  • Vår historia och vår framtid byggs av medarbetarnas starka engagemang och hängivna arbete


I mars 2024 firar Borealis sitt trettionde verksamhetsår. Borealis föddes ur en sammanslagning mellan Statoil och Neste och har expanderat från sina tidiga nordiska rötter till att bli en av världens tio största aktörer inom polyolefiner, med målsättning att driva branschens transformation. Företagets engagemang för värdeskapande genom innovation har lett till egenutvecklad och nyskapande teknologi som gynnar samhället och påskyndar transformation till en cirkulär ekonomi. Företaget rankas regelbundet som Österrikes främsta innovatör i European Patent Index och har en omfattande patentportfölj med cirka 8 900 beviljade patent. I Europa har Borealis i årtionden stärkt den industriella närvaron genom att konsekvent investera i sina verksamheter och genom att tillhandahålla tusentals högkvalificerade jobb i de samhällen där företaget verkar.

"På vår 30-årsdag är vi på Borealis oerhört stolta över hur vi under åren byggt vidare på vårt europeiska arv och vår tekniska expertis, för att bli en global industriaktör", säger Thomas Gangl, Borealis CEO. "Industrin är grunden för samhällets välstånd. I tre decennier har Borealis bidragit till att driva på utvecklingen och höja levnadsstandarden genom att skapa värde genom innovation. När vi driver industrins transformation till en cirkulär ekonomi för plast, och fortsätter att hitta lösningar för ett hållbart liv, fortsätter vi också att investera i våra medarbetare, våra verksamheter och samhället."


En grundare av innovation: Borstar®, Borcycle™ och vidare

Med utgångspunkt i egenutvecklade teknologier och mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner förser Borealis viktiga industrier med plastråvaror för ett brett spektrum av tillämpningar; energi, konsumentprodukter, hälsovård, infrastruktur och fordonsindustrin.

Borealis använder teknisk innovation för att skapa mervärde för polyolefinbaserade tillämpningar, säkerställa att produktionsprocesserna blir mer resurseffektiva och påskynda plastens resa mot cirkularitet. Borstar®, den egenutvecklade tekniken för tillverkning av polyeten (PE) och polypropen (PP), har varit en grundpelare i Borealis framgångar sedan den första Borstar PE-anläggningen startades i Porvoo i Finland 1995. Borstar har sedan dess fått sällskap av andra teknologier som Borlink™, den banbrytande innovationen för kraftkabelindustrin; Borstar® Nextension Technology, som bland annat underlättar produktionen av monomaterialapplikationer avsedda för återvinning; eller Borcycle™ M-tekniken för mekanisk återvinning, som ger nytt liv åt polyolefinbaserat konsumentavfall och omvandlar det till högkvalitativa applikationer med ett lägre koldioxidavtryck.


Pågående global expansion, från Porvoo till Pasadena

Med starkt stöd från sina två majoritetsägare OMV (Österrike) och The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC, Förenade Arabemiraten) fortsätter Borealis att utöka sin globala närvaro med fokus på att vara en kundfokuserad leverantör av avancerade och hållbara polymerlösningar inom viktiga sektorer som energi, fordon, konsumentprodukter och infrastruktur. Vårt joint venture Borouge, som grundades 1998 i Förenade Arabemiraten och är noterat på Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) sedan 2022, är ett av världens största integrerade polyolefinkomplex. Det är för närvarande platsen för företagets största tillväxtprojekt någonsin: Borouge 4, den nya anläggningen på 6,2 miljarder USD i Ruwais, som kommer att leverera material till kunder i Mellanöstern och Asien. I Nordamerika innebar vårt joint venture Baystar™, som grundades 2017 och drivs tillsammans med partnern TotalEnergies, byggandet av en ny etankracker samt den mest avancerade Borstar-anläggningen som någonsin byggts utanför Europa. Den toppmoderna PE Borstar3G-anläggningen för 1,4 miljarder USD i Pasadena, Texas, togs i drift i slutet av 2023 och har tagit Borstar till den här kontinenten för första gången. Borealis befäster sin närvaro i Europa genom den nya, världsomfattande anläggningen förpropandehydrogenering (PDH) som just nu byggs vid Borealis verksamhet i Kallo, Belgien.


Upprätthålla högsta standard inom ESG

En gemensam uppsättning värderingar - We Care, We're Curious, We Progress - styr alla delar av verksamheten på Borealis, och förenar en mångkulturell och diversifierad grupp medarbetare från cirka 120 länder. Hållbarhet är en integrerad del av allt Borealis gör, från FoU till produktion, från upphandling till samhällsengagemang och minskade koldioxidutsläpp. År 2030 kommer 100% av den el som används för att driva den egna produktionsverksamheten i Europa att ha förnybart ursprung. Borealis kommer att minska sina Scope 1- och Scope 2-utsläpp från 5,1 miljoner ton/år (2019 års basår) till under 2 miljoner ton 2030[1] .

Borealis strävar också efter att vara bland de säkraste företagen inom den petrokemiska sektorn, med säkerhetsåtagandet "Zero Harm" och ett uttalat mål att bli branschledande inom hälsa, miljö och säkerhet senast 2030. Borealis har undertecknat progressiva initiativ som den nyligen publicerade Antwerp Declaration for a European Industrial Deal, ett försök att återställa industrins konkurrenskraft och trygga jobben i Europa, samtidigt som målen för European Green Deal efterlevs. Borealis har också åtagit sig att upprätthålla principerna i viktiga internationella initiativ, inklusive de som lagts fram av Circular Plastics Alliance och Business Coalition for a Global Plastics Treaty. BorealisSocial Fund strävar efter att förbättra den sociala välfärden i de samhällen där Borealis är verksamt; ett viktigt program är Project STOP, som syftar till att förhindra plastläckage till marina miljöer i Indonesien. Borealis och Borouges initiativ Water for the World bidrar till att lösa utmaningen med global vattenförsörjning och sanitet i landsbygds- och stadssamhällen i både Sydostasien och Afrika.

[1] Utsläppsminskningsmålen inberäknar även en avyttring 2023 av Borealis Nitro-verksamhet som omfattar gödningsmedel, melamin och tekniska kväveprodukter.


Borealis i Sverige

På västkusten, i Stenungsund, ligger Borealis anläggning som är Sveriges enda polyetenproducent. Med 950 anställda är företaget den största arbetsgivaren i industriklustret i området, med en krackeranläggning, en polyetenanläggning samt ett av Borealiskoncernens två Innovation Centers. I Stenungsund är produktionen inriktad på wire & cable-tillverkning och företaget levererar specialplast till några av världens största energi- och vattenledningsprojekt. Det var också här man skapade Borealis världsledande kabelisoleringsmaterial som nu möjliggör energiomställningen i världen. Ett exempel är ”German Corridors”, Tysklands stora energiomställningsprojekt.

Den verksamhet som sedan 30 år är Borealis, startade i Stenungsund för över 60 år sedan. I juli 1963 startades krackeranläggningen, av företaget Esso, och senare samma år startades även en högtrycksfabrik av polyetentillverkaren Unifos. Idag är Borealis i Stenungsund en del i ett mycket viktigt kemiindustrikluster, som tillsammans driver en hållbar utveckling av kemi i Sverige.

”Jag känner mig oerhört stolt över den utveckling som skett och de samhällsviktiga produkter vi som arbetar här har varit med och skapat. Och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla medarbetare här i Stenungsund, driva utvecklingen av en cirkulär ekonomi kring plast och en hållbar kemibransch”, säger Marcus Kierkegaard, platschef på Borealis i Stenungsund.

www.borealisgroup.com/sverige


Vill du veta mer?Om Borealis
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).

Genom att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare, innovation och teknologi, och vår kompetens. Nu ökar vi takten i omställningen till en cirkulär ekonomi för polyolefiner, samtidigt som vi växer geografiskt för att tillgodose våra kunders behov världen över. Vår affärsverksamhet stärks av två viktiga joint ventures: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA).

www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Get In Touch

Maria Bildtmark

Regional Communications Expert

+46 303 860 67

Maria.Bildtmark@borealisgroup.com

  • More News & Stories On
  • Local