Locations / Sites
Takaisin

Muoviteollisuuden kestävää muutosta edistävässä SPIRIT-ohjelmassa lupaavia tuloksia toisen toimintavuoden käynnistyttyä

Muoviteollisuuden kestävää muutosta edistävä SPIRIT-ohjelma on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle.

Borealis

  • Borealiksen vetämä ja Business Finlandin Veturi-rahoituksen saanut nelivuotinen SPIRIT-tutkimusohjelma pyrkii edistämään muoviteollisuuden kestävämpää tulevaisuutta. Ohjelman ensimmäinen toimintavuosi sujui erinomaisesti.
  • Aktiivinen ekosysteemi on houkutellut mukaan monialaiseen T&K-yhteistyöhön yli 40 kumppaniorganisaatiota yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä eri alojen yrityksistä ja käynnissä on jo 11 ekosysteemihanketta.

Muoviteollisuuden muutos vaatii laaja-alaista yhteistyötä, jossa verkostoituminen ja vahvan ekosysteemin rakentaminen on toiminnan keskiössä. ”Minua ilahduttaa nähdä selkeää kysyntää ja kiinnostusta kestävämmän muovitulevaisuuden luomiseen. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa muoviteollisuuden mullistamiseksi on ollut todella vahvaa. 11 kumppanuushanketta ja yli 40 ekosysteemijäsentä ensimmäisen vuotensa aikana kerännyt SPIRIT-ohjelma on lähtenyt hienosti käyntiin”, kertoo ohjelmapäällikkö Jari Lehtinen Borealikselta.

SPIRITin innovatiiviset hankkeet haastavat perinteisiä käytäntöjä

SPIRIT-ohjelmassa on käynnistetty jo useita edistyksellisiä innovaatiohankkeita sen keskeisten T&K-teemojen alla. Hankkeet liittyvät niin uusiutuviin raaka-aineisiin, muovien kierrätykseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuin vihreän siirtymän mahdollistamiseen eri arvoketjuissa. Esimerkiksi VTT:n johtama Forest CUMP -tutkimushanke selvittää teollisuuden CO2-päästöjen talteenottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä muovituotteiden raaka-aineena. Hiilidioksidia voitaisiin käyttää ilmastoystävällisiin pitkäikäisiin muovituotteisiin, kuten muoviputkiin ja kaapeleihin, jotka sitovat hiilen jopa sadan vuoden ajaksi.Toinen merkittävä hanke liittyy Oy Plastex Ab:n johdolla toteutettavaan elintarvikelaatuisten muovituotteiden kierrätyksen kehittämiseen. Tällä hankkeella edistetään muovin kierrätystä ja uusiomateriaalien hyödyntämistä korkean lisäarvon sovelluksissa, erityisesti elintarvikehyväksyntää vaativissa tuotteissa. Cajo Technologiesin vetämässä Zero ink -hankkeessa puolestaan kehitetään koneellisesti luettavia lasermerkintöjä, jotka säilyvät ehjinä tuotteen koko elinkaaren ajan. Tämä mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden ja datan aktiivisen hyödyntämisen arvoketjun eri vaiheissa ilman liimattuja etikettejä, jotka voivat pahimmillaan estää kierrätystä.

Tulevaisuuden raaka-aineiden tutkiminen painopistealueena

Uusiutuvien raaka-aineiden tutkiminen halutaan nostaa entistä vahvemmaksi tutkimusalueeksi ohjelmassa. Biomassan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen nykyisistä sivuvirroista ja jätteistä on erityinen kiinnostuksen kohde. Erityisesti halutaan selvittää biomassan ohjaamista kemianteollisuuden raaka-aineiksi sen sijaan, että se päätyisi polttoon. SPIRITin kumppanit tutkivat myös, kuinka parantaa keräys- ja lajittelumenetelmiä kierrätyksen tehostamiseksi. Muovit ovat yhteiskunnalle välttämättömiä materiaaleja esimerkiksi infrastruktuuri- ja energiasektorilla, mutta muovinvalmistuksen ja käytön on oltava kestävällä pohjalla. ”Meidän on löydettävä ratkaisut siihen, miten voimme hyödyntää muoveja kestävällä tavalla esimerkiksi uusiutuvien raaka-aineiden ja tehokkaan kierrätyksen avulla. SPIRIT-ohjelmassa teemme systemaattista työtä näiden isojen asioiden ratkaisemiseksi laajan kumppanijoukon kanssa. Uudet kumppanit konkreettisine hankeideoineen ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön”, toteaa Lehtinen. Innovaatiokonsulttiyritys Spinverse on mukana tukemassa Borealista SPIRIT-ohjelman toteuttamisessa ja sen ympärille muodostuvan kattavan ekosysteemin rakentamisessa.

SPIRIT-ohjelman ekosysteemin jäsenet kokoontuvat Porvoossa 14. kesäkuuta 2023 ensimmäiseen vuosiseminaariin, jossa keskustellaan menneen vuoden saavutuksista ja tulevista toimenpiteistä.

Lisätietoja: https://www.spiritprogramme.com/

Muoviteollisuuden kestävää muutosta edistävä SPIRIT-ohjelma on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle.

Borealis

Ladattavat tiedostot
Muoviteollisuuden kestävää muutosta edistävä SPIRIT-ohjelma on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Borealis
Yhteystiedot medialle
Heli Poikonen
Regional Communications Specialist

Viimeisimmät uutiset

Uutiset – 31. October 2023

SPIRIT-ohjelman MSWPlast-hankkeessa suoritettiin onnistuneesti ensimmäinen teollisen mittakaavan sekajätteen lajittelukoe

Lue lisää

Uutiset – 27. October 2023

Borealiksen suurseisokki on päättynyt

Lue lisää

Lehdistötiedote – 24. October 2023

Borealis ja Alpiq solmivat ensimmäisen pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan energian toimittamisesta Borealiksen Suomen tuotantolaitoksille

Lue lisää

Uutiset – 17. August 2023

Huoltoseisokki Borealiksen Porvoon tuotantopaikkakunnalla

Lue lisää

Uutiset – 15. June 2023

SPIRITin vuosiseminaarissa jaettiin esimerkkejä muoviteollisuuden kestävyysmuutoksen eteen tehtävästä työstä

Lue lisää

Uutiset – 12. June 2023

Oceanus Aurora -nestekaasualus saapui neitsytmatkalleen Kilpilahden satamaan torstaina 8.6.2023

Lue lisää

Uutiset – 2. June 2023

Maailmanlaajuisen muovisopimuksen puolesta toimivan yrityskoalition jäsenenä Borealis tukee YK:n sopimusta koskien muovisaastetta

Lue lisää

Uutiset – 1. June 2023

Borealis Polymers Oy mukana tukemassa tämän vuoden Hiiliviisasta Jukolan viestiä

Lue lisää

Lehdistötiedote – 23. May 2023

Borealis ja IINO Lines allekirjoittavat pitkäaikaisen rahtaussopimuksen tilausvalmisteisesta, uusinta tekniikkaa hyödyntävästä Oceanus Aurora -nestekaasualuksesta

Lue lisää